KFPS Royal Friesian

Nieuws

Met ledenraadsvergadering terug én vooruit kijken

26/11/2018

2018 is een financieel goed jaar voor het KFPS, zo viel te beluisteren op de najaars ledenraadsvergadering op vrijdagavond 23 november in Zwolle. De wijzigingsvoorstellen voor het sportpredicaat tuigen en het reglement Hengstenkeuring spermakwaliteit werden door de ledenraad goedgekeurd.

Na negen vergaderingen in de regio werd op vrijdagavond 23 november de afsluitende najaarsledenraadsvergadering van het KFPS gehouden. Voorzitter Bert Wassenaar stond vrij snel na de opening van de vergadering stil bij het succes van De Stormruiter. ‘Het was een uitdaging, ook financieel en we hebben er best wat discussie over gehad’, memoreerde hij. ‘Maar het was een groot succes met fantastische reclame voor het Friese paard. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.’ De 106.000 bezoekers van de 22 voorstellingen zorgden ervoor  naast goede pr ook voor dat 2018 een financieel goed jaar zal worden, zo voorspelde Peter Bazuijnen.
Op de agenda stonden ook nog een aantal benoemingen. Voor het bestuur kreeg Detlef Elling het vertrouwen van de ledenraad voor een zitting van nog eens vier jaar. In de sportraad werd Esther Liano opnieuw toegevoegd aan de raad en de vacature in de fokkerijraad gaat ingevuld worden door Sander Putman.

Onderzoek DFI
De discussie in de ledenraad -ook regionaal- werd vooral gevoerd over de voorstellen tot wijzigingen. Zo zal voor het behalen van het sportpredicaat tuigen de reglementen vanaf 1 januari 2019 aangepast worden. Deelnemers moeten minimaal vijf keer geplaatst zijn in de bovenste twee-derde deel van een voor winstpunten in aanmerking komende officiele KNHS ereklasse rubriek om dit sportpredicaat binnen te halen.
Hiermee wordt rekening gehouden met het feit dat het tuigen een seizoensport is en het aantal concoursen beperkt.
Ook het reglement Hengstenkeuring spermakwaliteit wordt gewijzigd. Er komt een toevoeging om het sperma van hengsten te onderzoeken op DFI, DNA Fragmentatie Index. Deze data zal meegenomen worden in onderzoek om na te gaan in hoeverre DFI een rol speelt bij de bevruchtingsresultaten van de hengsten. Dankzij een amendement uit de ledenraadsvergadering van  Limburg gaat deze toevoeging niet alleen gelden voor alle voor het centraal onderzoek aangewezen hengsten, zoals het voorstel beschreef, maar voor alle goedgekeurde hengsten waarvan sperma wordt onderzocht. Overigens zullen de kosten voor dit onderzoek voor rekening komen van het KFPS en zullen uitslagen niet gepubliceerd worden. ‘Wanneer er resultaten uit dit onderzoek naar voren komen brengen we dat eerst weer in bij de ledenraadsvergaderingen’, aldus directeur Ids Hellinga.

Preferente hengsten
Het voorstel de normen voor het preferentschap van hengsten aan te passen haalde het niet. De ledenraad gaf het voorstel terug aan het bestuur met de opdracht de aanpassing concreter te maken en te onderbouwen. Het doel is overigens duidelijk en heeft draagvlak: het preferentschap van hengsten moet een ere-predicaat blijven, dan wel worden. De voorkeur gaat hierbij uit naar een objectieve rekenmethode, zonder de tussenkomst van inspecteurs. Dat blijkt in praktijk echter een lastige opgave. Vanuit de vergadering kwam de suggestie om het vraagstuk rondom het preferentschap mee te nemen in het beleidsplan 2019-2024, waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dit plan kwam tijdens de vergadering vaker over tafel. Onder andere bij de vraag hoe het aantal dekkingen te verhogen is. De afgelopen jaren is dit aantal tegen de verwachting in slechts  minimaal gestegen tot ongeveer 4500 per jaar.  In het voorjaar van 2019, bij de volgende ronde vergaderingen, zal er dan ook reikhalzend uitgekeken worden om met elkaar van gedachten te wisselen over het beleidsplan 2019-2024.

Tekst: Alice Booij