KFPS Royal Friesian

Nieuws

Nieuwsblog Centraal onderzoek

01/10/2016

In deze Nieuwsblog worden de KFPS-leden geïnformeerd over de voortgang tav het Centraal onderzoek 2016

 

Eerstvolgende beoordeling/observatie: zaterdag 10 december, eindbeoordeling aangespannen disciplines. Aanvang 9.00.

Programma eindbeoordeling zaterdag 10 december

09.00 uur: Tuigproef CO-hengsten (buiten)

10.00 uur: Pauze

10.15 uur: Rubriek1 KFPS sportcompetitie merries

10.30 uur: Presentatie VO hengst

10.45 uur: Rubriek 2. KFPS sportcompetitie hengsten/ruinen

11.00 uur: Menproef CO-hengsten

12.00 uur: Rubriek 3 KFPS sportcompetitie Young Riders

Aansluitend: huldiging goedgekeurde hengsten

 

2 december - alle 5 hengsten doen examen

De eigenaren van alle vijf de nog deelnemende hengsten hebben bij de laatste observatie, vóór de eindbeoordeling, een positieve terugkoppeling gekregen. Dit betekent dat de hengsten op 10 december een eindbeoordeling zullen lopen in de aangespannen disciplines, tuigen en mennen. Djorn van de Demrostables is vrijdag in het kader van het karakteronderzoek gereden door gastruiter Bart Bax. Djorn zal op 10 december in een vrij proef gepresenteerd worden. Dit maakt overigens geen deel uit van de beoordeling in het kader van het verkorte onderzoek.

 

25 november - alleen Djorn van start

Vandaag was de eerste (officiële) observatie van de 5 overgebleven hengsten, sinds het rijpaardexamen. De hengsten werden gereden door tuigpaardenman Harry van Middelaar. De jury kon vaststellen dat de hengsten in de aangespannen disciplines het werk goed hebben opgepakt en gemiddeld een mooie progressie toonden. De training is nu uiteraard meer specifiek gericht op het aangespannen werk, maar de hengsten worden ook nog onder het zadel gereden bij wijze van afwisseling. Volgende week zullen de hengsten gereden worden door Henk Hammers.

Deze observatiedag was tevens de aanleveringsdag voor de twee verkort onderzoek hengsten. Dit leverde een teleurstelling op voor Lex oet oale Kloosterveen (Brandus 345 x Nikolaas 310). De hengst was zowel aan de hand als onder het zadel niet geheel rad en kon derhalve niet geaccepteerd worden. Dit betekent helaas dat zijn aanwijzing is komen te vervallen. Djorn van de Demo Stables (Jorn 430 x Maiko 373) kon wel met het onderzoek van start gaan. Hij wordt, in het kader van het karakteronderzoek, tijdens de volgende observatiedag gereden door gastruiter Bart Bax.

 

23 november - Jasper 366-vrij

Tijdens een aantal regiovergaderingen ontstond een aardige discussie over hoe de Hengstenkeuringsjury omgaat met bloedspreiding. Een aantal opmerkzame volgers hadden vastgesteld dat alle 5 de hengsten die nu nog in het onderzoek zitten, bloed voeren van de preferente Jasper 366. Jasper begint inderdaad een zeer dominante rol te spelen in de fokkerij van Friese paarden. Op zich verklaarbaar. Met de toenemende nadruk op beweging en sportaanleg, komen de nazaten van Jasper nadrukkelijk naar voren. Jasper 366 heeft voor deze kenmerken grensverleggend gewerkt. Dit neemt niet weg dat dit wel degelijk een punt van zorg is. Ook bij de komende eerste bezichtiging zijn er weer meer dan 100 hengsten aangemeld, met Jasper 366 in de stamboom. Eerder was de term Wessel-vrij in zwang. Dit had met name te maken met het feit dat Wessel 237 drager was van zowel het waterhoofd- als het dwerggen en inteelt op deze hengst vermeden moest worden. Nu we DNA-testen hebben is de term Wessel-vrij nauwelijks meer aan de orde. Nu zou je kunnen zeggen dat een hengst, die geen Jasper-bloed voert, vanuit het oogpunt van bloedspreiding, een pré heeft. Hoe de jury daar mee omgaat? Onverwante hengsten krijgen in het selectietraject meer kansen. Aan het eind van het traject zullen ze echter wel aan toereikende basiseisen moeten voldoen om goedgekeurd te worden. Een hengst goedkeuren obv alleen een lage verwantschap is zinloos. We moeten vaststellen dat deze selectieronde geen laagverwante hengsten bevatte met een toereikende kwaliteit om te kunnen worden goedgekeurd.

 

14 november - Robyn O.

De blessure van Robyn O. (Alwin 469 x Beart 411) blijkt, na onderzoek, mee te vallen. Desondanks is in overleg met de eigenaar besloten dat de hengst geen uitgestelde beoordeling krijgt, maar dat hij volgend jaar opnieuw mag instromen.

 

11 november - 5 hengsten door

Niet vaak waren de verschillen zo klein bij een eindbeoordeling van het Centraal onderzoek. Het verschil tussen de hoogste een laagste score van de 13 deelnemende hengsten was minder dan 10 punten. Uiteindelijk werden 5 hengsten aangewezen voor het tweede deel van het CO, in de aangespannen disciplines. De hoogste score was er voor Mees van Rijnwoude met 81 punten. Deze 4-jarige Tymon 456-zoon stond al nadrukkelijk in de spotlights, als winnaar van de Friesian Talencup in 2015 en als winnaar van de Pavo Fryso bokaal bij de 4-jarige hengsten tijdens de CK. Het verschil tussen de aangewezen hengsten en de afvallers zit met name in het achterbeengebruik en de souplesse, zo lichtte juryvoorzitter Harrie Draaijer de gemaakte keuze toe.

 

Hengst afstamming stap draf galop bal./houding souplesse schakelen impuls totaal
1 Haiko van 't Lansink Maurus 441 x Maiko 373 6,0 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 7,0 72,5
2 Jorbert fan 'e Sûderleane* Maurits 437 x Jasper 366 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 80,0
4 Marten fan StarKing Dries 421 x Abe 346 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 7,0 73,0
6 Menno fan Oostenburg* Norbert 444 x Beart 411 6,5 7,0 8,0 7,5 7,0 7,0 7,5 79,5
8 Mees van Rijnwoude* Tymon 456 x Dries 421 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 81,0
9 Milo fan de Broekfinne Tsjalle 454 x Jasper 366 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 74,0
15 Redbad fan Egypte Tjalbert 460 x Anton 343 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 73,5
17 Pelle uit Amen Tsjalle 454 x Oege 267 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,5 73,5
22 Rick van de Noeste Hoeve* Norbert 444 x Jasper 366 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 79,0
23 Siert fan Wadway* Dries 421 x Sape 381 7,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 80,0
26 Steffert van 't Wilbroek Tsjalle 454 x Beart 411 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 72,5
30 Rienk Jouke W. Norbert 444 x Tsjalke 397 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 73,0
31 Rymer K.V. Fabe 348 x Onne 376 5,5 6,5 7,5 7,0 6,0 7,0 7,0 73,0

* aangewezen voor tweede deel Centraal onderzoek

 

10 november - morgen eindbeoordeling in de discipline rijpaard

Voor de eindbeoordeling als rijpaard zullen morgen 13 hengsten beoordeeld worden. Robyn O. (Alwin 469 x Beart 411) was de afgelopen week niet rad en is voor onderzoek naar de kliniek. Het is nog onduidelijk of hij op tijd hersteld zal zijn om deel te kunnen nemen aan de uitgestelde eindbeoordeling. Een eventuele uitgestelde beoordeling moet binnen twee weken plaatsvinden.

 

4 november - nog 14 hengsten in het onderzoek

In overleg met de jury is ook de hengst Riemer van het Skar (Alwin 469 x Doaitsen 420) uit het onderzoek teruggetrokken. Dat betekent dat er nog 14 hengsten deel uit maken van het CO. Normaalgesproken zullen deze hengsten allen gaan deelnemen aan de eindbeoordeling in de discipline rijpaard, op 11 november. Eerder werd melding gemaakt van het vertrek van Seiko van de Demro Stables (Thorben 466 x Tsjalke 397). De jury heeft besloten dat deze hengst volgend jaar opnieuw mag deelnemen.

 

2 november - Jong KFPS te gast

Gisteren was Jong KFPS te gast bij het Centraal onderzoek. Voorafgaand aan de presentatie van de hengsten, kregen de deelnemers een toelichting van Koos Naber, Harrie Draaijer en Ids Hellinga over het selectieproces van eerste bezichtiging tot en met het verlichtingsonderzoek en de werkwijze tijdens het Centraal onderzoek. Tijdens de presentatie van de hengsten volgde een levendige discussie over welke hengsten zouden moeten worden goedgekeurd op basis van afstamming, exterieur en verrichting en werden lijstjes met favorieten gemaakt. Over vijf weken zal blijken in hoeverre deze lijstjes overeenkomen met die van de jury.

Het betrof de laatste observatie voor de eindbeoordeling als rijpaard op 11 november. Tijdens deze laatste observatie worden de eigenaren bijgepraat over de verrichting van hun hengst en geadviseerd over of deelname aan de eindbeoordeling zinvol is. Dit heeft er toe geleid dat in ieder geval twee hengsten het onderzoek gaan verlaten: Seiko van de Demo Stables (Thorben 466 x Tsjalke 397) en Rykman J.A. (Wimer 461 x Haitse 425).

 

31 oktober - laatste beoordeling met gastruiters

Morgen (1 november) vindt de laatste beoordeling plaats met de gastruiters. Na de presentatie van ieder drietal hengsten zullen de eigenaren van de betreffende hengsten door de jury worden geïnformeerd over hun bevindingen. Concreet komt dit neer op een advies of wel of niet zinvol is de hengst mee te laten doen aan de eindbeoordeling in als rijpaard. De groepsindeling is als volgt: groep 1: 30,31,34; groep 2: 15,23,24; groep 3: 17,22,26; groep 4: 8,13,27; groep 5: 1,6,9; groep 6: 2,4. De aanvangstijd is anders dan gebruikelijk, namelijk 12.30. De presentatie is in de Willem Alexander hal (KWPN)

 

25 oktober - geen nieuws, goed nieuws

Vandaag zijn de hengsten voor de tweede keer gereden door de gastruiters. Alle 17 hengsten zijn nog in de race en het onderzoek verloopt op alle vlakken nog steeds probleemloos. Geen nieuws, goed nieuws, zou je kunnen zeggen. Het prima trainbaar zijn van de hengsten moet uiteraard niet verward worden met hun kwalitatieve capaciteiten. Hierin zit zoals gebruikelijk het nodige verschil. Het is opvallend dat een aantal hengsten zich, ondanks een grotere aandacht voor de opleiding in het voortraject, zich in positieve zin blijft ontwikkelen en ten opzichte van de laatste instructiedag de nodige progressie heeft geboekt. De contouren worden voor de jury dan ook al behoorlijk duidelijk. Dit moet ook omdat volgende week dinsdag de eigenaren worden bijgepraat worden over de voortgang en een advies krijgen over het vervolg. Aanstaande vrijdag volgt eerst nog een observatie voor de wagen. Deze observatie wordt meegenomen in het advies. Hoewel de eerste 6 weken met name in het teken staan van de discipline rijpaard, dient in de besluitvorming de aanleg als aangespannen paard uiteraard meegenomen worden.  

20 oktober even voorstellen

Het ruiter- en menteam van het Centraal onderzoek 2016: v.l.n.r. Trainingsleider Koos Naber, Jacob van der Heide, Jantine Slingerland, Ingrid Brak, Ito Werkman, Udo de Haan en Niels Deisting (KNHS, verzorging). Op de foto ontbreekt Corien IJspeerd.

19 oktober - eerste observatie met gastruiters

Gisteren zijn de hengsten voor het eerst gereden door de gastruiters. Het was tevens de eerste keer dat de jury de hengsten gezien heeft na de aanlevering. De gastruiters geven de jury belangrijke informatie over de hengsten. Het gaat om zaken als hoe een hengst aanvoelt, de bewerkbaarheid, sensibiliteit, reactie op de hulpen, instelling, etc. Voor een groot deel dezelfde kenmerken als die sinds enige jaren worden vastgelegd in het karakteronderzoek tijdens de ABFP-testen. Uiteraard verstrekt de trainingsleider en het ruiterteam deze informatie ook. Omdat de gastruiters de hengsten maar een keer te rijden krijgen staan ze er in die zin volledig blanco in. De hengsten worden dit jaar drie keer in plaats van twee keer door de gastruiters gereden, zoals eerder gebruikelijk was. Dit betekent dat de drie gastruiters alle hengsten te rijden krijgen. De gastruiters zijn dit jaar, Hergen van Hall, Bart Bax en Krista Lensing.

Tijdens deze eerste observatie is, in overleg met de eigenaren, afscheid genomen van een tweetal hengsten: Reinold van de Olde Mette Moate (Norbert 444 x Olof 315) en Rein van Hilberalti (Uldrik 457 x Ielke 382). Dit betekent dat er nog 17 hengsten deel uit maken van het verrichtingsonderzoek.

 14 oktober - Vrijdag = mendag

De hengsten hebben de eerste twee weken CO er op zitten. De eerste twee weken zijn uiterst soepel verlopen. Het ruiterteam is gemiddeld genomen zeer content met het hoe de hengsten de training hebben opgepakt en de wijze van africhting. Hoe minder er in de training gecorrigeerd hoeft te worden, hoe meer doelgericht er gewerkt kan worden. Dit is niet alleen het geval voor de training onder het zadel, maar ook aangespannen. De vraag van het stamboek om hier in het voortraject wat meer aandacht aan te schenken, heeft z'n vruchten afgeworpen. Vanaf week 1 worden de hengsten een keer per week voor de wagen getraind, op vrijdag. Een trainingsdag voor de wagen geeft de hengsten een mooie afwisseling op de verder op het rijpaarddeel gerichte training. Bovendien kan zo ontspannen toegewerkt worden aan de eerste aangespannen observatie van de jury op 28 oktober. Deze observatie is mede van belang voor de besluitvorming of een hengst na het rijpaardexamen in het onderzoek blijft. De aangespannen training is met Ito Werkman en Udo de Haan in vertrouwde en ervaren handen.

                                            

 

 

 

 

10 oktoberAanlevering

Op 4 oktober zijn 19 hengsten begonnen aan het Centraal onderzoek. Het CO is het laatste stadium in het selectieproces van jonge hengsten om uiteindelijk goedgekeurd te worden voor de dekdienst. De oorspronkelijke lijst van gekwalificeerde hengsten bedroeg 37 hengsten. Het grootste deel hiervan is aangewezen tijdens de Hengstenkeuring in januari en een kleiner deel stroomt in vanuit het CO van vorig jaar.

Het Centraal onderzoek is, net als voorgaande jaren, voorafgegaan van een drietal instructiedagen. Deze instructiedagen hebben primair als doel om de hengsten zo optimaal mogelijk voorbereid aan het verrichtingsonderzoek kunnen beginnen. Optimaal betekent onder meer, dat de voorbereiding zo goed mogelijk overeen komt met de wijze waarop de hengsten tijdens het CO getraind worden. De instructie was dit jaar opnieuw in handen van Johan Hamminga.

Het secundaire doel van de instructiedagen is, dat de eigenaren tijdens de laatste instructiedag door de jury worden bijgepraat over de voortgang van de hengst. Dit kan betekenen dat de eigenaar geadviseerd wordt om de hengst niet aan te leveren voor het CO. Dit is uitdrukkelijk een advies. De eigenaar beslist uiteindelijk zelf over deelname. Hoewel het advies meestal wordt opgevolgd, zijn een paar hengsten die een negatief advies hebben gekregen wel aan het onderzoek begonnen. Het advies kan tevens inhouden dat het verrichtingsonderzoek met een jaar wordt opgeschort. De eigenaar kan zelf ook, voorafgaand aan de instructiedagen en in overleg met de jury, het besluit nemen het onderzoek met een jaar uit te stellen.

Op het eerste gezicht lijkt het aantal vroegtijdige afvallers groot. Het beleid is sinds vorig jaar om meer hengsten aan te wijzen voor het CO en de instructiedagen te benutten als eerste selectie, zij het dat dit nadrukkelijk de status van een advies heeft. De laatste twee jaar zijn rond de 30 hengsten aangewezen voor het CO, terwijl dat de jaren ervoor rond de 20 bedroeg.

Tijdens de aanlevering worden de hengsten veterinair gekeurd en worden de hengsten opnieuw bekeken voor exterieur. Daarnaast worden de hengsten voorgereden door de trainer. Deze presentatie is in zekere zin een nulmeting. Uiteindelijk gaat het niet alleen over het verrichtingsniveau dat een hengst haalt maar ook de geboekte progressie gedurende het onderzoek.

In de onderstaande lijst zijn de 37 gekwalificeerde hengsten weergegeven, met daarbij hun actuele status.

 

cat herkomst naam vader moedersv. status
1 HK16 Haiko van 't Lansink Maurus 441 Maiko 373
2 HK16 Jorbert fan 'e Sûderleane Maurits 437 Jasper 366
3 HK15 Kardinaal Fabe 348 Felle 422 afgemeld
4 Herkeuring16 Marten fan StarKing Dries 421 Abe 346
5 HK15 Marco fan Starking Dries 421 Sape 381 niet geaccepteerd
6 HK16 Menno fan Oostenburg Norbert 444 Beart 411
7 HK16 Merwert Esther H. Reinder 452 Jasper 366 afgemeld
8 HK16 Mees van Rijnwoude Tymon 456 Dries 421
9 HK15 Milou fan de Broekfinne  Tsjalle 454 Jasper 366
10 HK15 Milan fân Stal Bellefleur Norbert 444 Beart 411 afgemeld
11 HK15 Nanne fan 'e Koaten Thorben 466 Rindert 406 afgemeld
12 Herkeuring16 Ronaldo D. Alwin 469 Olof 315 afgemeld
13 HK16 Seiko van de Demro stables Thorben 466 Tsjalke 397
14 HK16 Rob van de Demro stables Tsjalle 454 Gjalt 426 afgemeld
15 HK16 Redbad fan Egypte Tjalbert 460 Anton 343
16 HK16 Popke fan it Hiem Thorben 466 Beart 411 afgemeld
17 herkansing16 Pelle uit Amen Tsjalle 454 Oege 267
18 HK16 Rein van Hilberalti Uldrik 457 Ielke 382
19 HK16 Phryso f. Hyllested Østergaard Norbert 444 Wierd 409 CO 2017
20 HK16 Sander van 't Sonnis Uldrik 457 Doaitsen 420 CO 2017
21 HK16 Patser v.d. Terpen Tjalbert 460 Rindert 406 afgemeld
22 HK16 Rick van de Noeste Hoeve Norbert 444 Jasper 366
23 herkansing16 Siert fan Wadway Dries 421 Sape 381
24 HK16 Rykman J.A. Wimer 461 Haitse 425
25 HK16 Reinold van de Olde Mette Moate Norbert 444 Olof 315
26 HK16 Steffert van 't Wilbroek Tsjalle 454 Beart 411
27 HK16 Riemer fan it Skar Alwin 469 Doaitsen 420
28 HK16 Quirein van 't Glinde peerd Dries 421 Maurus 441 CO 2017
29 HK16 Rommert fan 't Wegje Maurits 437 Olof 315 afgemeld
30 HK16 Rienk Jouke W. Norbert 444 Tsjalke 397
31 HK16 Rymer K.V. Fabe 348 Onne 376
32 HK16 Señor v Harmke Alwin 469 Sape 381 CO 2017
33 HK16 Sjimmie fan de Kadyk Thorben 466 Erik 351 afgemeld
34 HK16 Robyn O. Alwin 469 Beart 411
nn HK16 Quiten fan Bangazathe Thorben 466 Brandus 345 CO 2017
nn HK16 Rudmer fan Oostenburg Tsjalle 454 Fridse 423 CO 2017
nn HK16 Romke van Bielefeld Alwin 469 Adel 357 CO 2017

 

123movies