KFPS Royal Friesian

Nieuws

Afstamming controle en toepassing DNA-testen dwerggroei en waterhoofd

14/08/2017

In de afgelopen Ledenraadsvergadering is omtrent de afstamming controle en de DNA-testen dwerggroei en waterhoofd het volgende besloten:
1. Alle goedgekeurde hengsten, welke voor de fokkerij worden benut, dienen getest te worden voor waterhoofd en dwerggroei. De uitslag van de testen zal binnenkort worden gepubliceerd.
2. Alle Stermerries die Ster verklaard worden en alle merries waarvan een veulen wordt geregistreerd moeten naast de afstamming controle tevens getest worden op het dragerschap van waterhoofd, dwerggroei en vosfactor. 

Wat houdt dit voor de merriehouder in:
De testen van de merries worden gestart na Sterverklaring / registratie van het veulen. Voor de betreffende onderzoeken wordt het haarmonster gebruikt welke bij de keuring afgenomen is of welke het KFPS ontvangt na het chippen van het geregistreerde veulen. De kosten zullen via de factuur van de keuring of de registratie van het veulen in rekening gebracht worden. De kosten zijn afhankelijk van de voorgeschiedenis van de merrie, of zij reeds getest is op afstamming en/of het dragerschap van waterhoofd, dwerggroei en vosfactor. Aangezien het KFPS het belangrijk vindt dat de testen uitgevoerd worden, worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

• De merrie is niet getest op afstamming / en niet getest op het dragerschap van waterhoofd, dwerggroei en vosfactor; Het gecombineerde DNA onderzoek gentest incl. afstamming controle wordt uitgevoerd. De kosten bedragen € 69,45 incl. btw
• De merrie is wel getest op afstamming / maar niet op het dragerschap van waterhoofd, dwerggroei en vosfactor; Alleen het DNA-onderzoek gentest (waterhoofd, dwerg, vosfactor) wordt uitgevoerd. De kosten bedragen € 49,20 incl. btw
• De merrie is niet getest op afstamming / maar wel op het dragerschap van waterhoofd, dwerggroei en vosfactor; Alleen het DNA-onderzoek afstamming controle wordt uitgevoerd. De kosten bedragen € 46,80 incl. btw

Afstamming controle bestaat uit de controle van de vader en indien er een DNA profiel bekend is van de moeder wordt deze tevens gecontroleerd. Na gemiddeld 5 weken krijgt de geregistreerde eigenaar de uitslag via de post thuisgestuurd. De uitslagen van de gentesten van de merries worden niet gepubliceerd, maar zijn voor de eigenaar wel opvraagbaar via MIJN KFPS op de website.

De uitslagen van alle goedgekeurde hengsten, welke voor de fokkerij worden benut, zullen binnenkort worden gepubliceerd.

 

Merries waarvan beide ouders negatief getest zijn voor het waterhoofd- en dwerggen hoeven niet getest te worden. Hiervan is pas sprake als de status van alle stamboekhengsten bekend zal zijn.

123movies