KFPS Royal Friesian

Nieuws

Centraal onderzoek dit jaar niet in Ermelo

14/09/2017

Het Centraal onderzoek zal dit jaar niet gaan plaatsvinden in het KNHS-centrum in Ermelo. Het KFPS is zeer recent geïnformeerd door de KNHS, dat er te weinig capaciteit voor handen is voor zowel stalling als training van de hengsten. De als alternatief geboden mogelijkheid voor mobiele faciliteiten voor zowel stalling als training, is voor het KFPS niet acceptabel.

Het KFPS vindt het spijtig dat na 12 jaar een einde komt aan de samenwerking met de KNHS aangaande het Centraal onderzoek. Niet alleen de faciliteiten, maar ook de centrale ligging maakte de locatie geschikt voor het verrichtingsonderzoek.

Het zeer late tijdstip waarop het KFPS hierover in kennis is gesteld (terwijl tav het CO reeds in april afspraken waren gemaakt met de KNHS), maakt dat de tijd kort is om voor dit jaar te voorzien in een alternatieve locatie. Het KFPS is hierover momenteel in gesprek met Hippisch Centrum Exloo. Deze locatie biedt prima trainingsfaciliteiten, zowel in-als outdoor, biedt volop mogelijkheden om publiek te ontvangen en is qua reisafstanden acceptabel voor het bij het CO betrokken ruiter- en menteam. De periode waarin het onderzoek plaatsvindt, zal niet wijzigen. Dit betekent dat de aanleverdatum gehandhaafd blijft op 3 oktober.

123movies