KFPS Royal Friesian

Nieuws

Weblog CO 2017

03/10/2017

In deze nieuwsblog worden de KFPS-leden geïnformeerd over de voortgang van het Centraal onderzoek 2017 

 

Eerstvolgende observatiedagen

9 december: eindbeoordeling aangespannen disciplines 10.00

Adres: Hippisch Centrum Exloo, Valtherweg 27A Exloo

24 november: tweede en laatste observatie met gastmenner
Vandaag zijn de 5 hengsten gepresenteerd door gastmenner Henk Hammers. Dit was tevens de laatste officiële observatiedag voor het eindexamen. De jury zal desondanks de hengsten in hun laatste twee weken CO nog een paar keer gaan bekijken.
De herkeuring van de twee sporthengsten Filou S.B. en Fonger T. fan 'e Boppelannen, die vandaag ook heeft plaatsgehad, kreeg een ongewijzigde uitslag. Beide hengsten zijn niet aangewezen voor het verkorte onderzoek.

16 november: vrijdag eerste observatie aangespannen met gastmenner
Morgen (17 november) worden de hengsten voor de eerste keer gemend door een gastmenner. Harry van Middelaar zal alle 5 de overgebleven hengsten uittesten en z'n bevindingen rapporteren aan de hengstenkeuringsjury. Volgende week vrijdag zullen de hengsten gereden worden door Henk Hammers. Morgen zullen tevens twee dressuurhengsten in een Prix St. Georges proef aan de herkeuringsjury getoond worden. Het gaat om de hengsten Filou S.B. (Tjalk 443 x Jelke 367) en Fonger T. fan 'e Boppelannen (Loadewyk 431 x Fabe 348). Volgende week vrijdag zullen de hengsten opnieuw door de herkeuringsjury bekeken worden. Dan aan de hand en onder het zadel (basisgangen).

11 november: eindbeoordeling discipline rijpaard
Zaterdag zijn 5 van de 10 hengsten doorverwezen naar het tweede deel van het CO. De eindbeoordeling werd gadegeslagen door een opvallend groot aantal belangstellenden. Een aantal hengsten was duidelijk wat onder de indruk van de omstandigheden. Juryvoorzitter Harrie Draaijer gaf in de de toelichting aan dat de cijfers van de hengsten in grote lijnen al vast staan en dat bij de eindbeoordeling de laatste puntjes op de i worden gezet. De resultaten:

Hengst afstamming stap draf galop bal./houding souplesse schakelen impuls totaal
2 Versace Birkemose* Norbert 444 x Jasper 366 6,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0
5 Thijmen van 't Glinde peerd* Tsjalle 454 x Harmen 424 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 78,5
8 Tjeerd van Diphoorn Alke 468 x Folkert 353 7,5 7,0 6,0 6,0 7,0 6,5 7,0 73,5
11 Timo van de Zunne* Alwin 469 x Loadewyk 431 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0
13 Tys H Uldrik 457 x Fridse 423 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 73,5
15 Tjibbe van stal Zadelhoff* Bartele 472 x Dries 421 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 79,0
21 Tizian fan Ass Epke 474 x Brandus 345 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,0 73,0
23 Robyn O. Alwin 469 x Beart 411 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 6,0 6,5 73,0
35 Tjalbert* Reinder 452 x Jakob 302 6,5 7,5 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 81,5
36 Tsjarp van de Terp Tsjalle 454 x Dries 421 6,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 7,0 72,5


*aangewezen voor het aangespannen deel

 

9 november Hengsten die deelnemen aan de eindbeoordeling

cat hengst stam vw% vader pred. moeder btbh stokm ras bouw beenw stap draf Totaal
fokw. exterieur
2 Versace birkemose 50 18.0 Norbert 444 KFPS Stb Kroon 44 99 104 109 106 105 111 107
5 Thijmen van 't Glinde peerd 70 18.0 Tsjalle 454 Stb Kroon Sport
8 Tjeerd van Diphoorn 103 17.0 Alke 468 Stb Ster 39 107 104 103 102 103 106 104
11 Timo van de Zunne. 8 17.7 Alwin 469 Stb Ster 38 105 109 113 108 103 106 107
13 Tys H 12 17.7 Uldrik 457 Stb Ster 42 105 113 110 105 101 107 106
15 Tjibbe van stal Zadelhoff 2 18.2 Bartele 472 Stb Ster 37 100 104 107 107 105 107 106
21 Tizian fan Ass 50 18.3 Epke 474 Stb Pref Prest 38 108 105 105 106 104 105 105
23 Robyn O. 49 17.7 Alwin 469 Stb Ster 39 104 110 113 108 109 110 110
35 Tjalbert 115 17.2 Reinder 452 Stb Ster 42 109 100 104 102 103 102 102
36 Tsjarp van de Terp 25 18.4 Tsjalle 454 Stb Ster 42 103 106 110 105 102 113 1079 november Aanstaande zaterdag (11 november): Eindbeoordeling discipline rijpaard
Het KFPS streeft er tbv belangstellende fokkers naar de eindebeoordelingsdagen zoveel mogelijk op de zaterdag te organiseren. Voor de eindbeoordeling onder het zadel is dat de afgelopen jaren niet mogelijk geweest, door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie. Dit jaar vindt de eindbeoordeling wel op zaterdag plaats. We zijn Hippisch Centrum Exloo erkentelijk dat dit mogelijk is gemaakt. Het komende weekend vindt namelijk het NK Working Equitation Holland in Exloo plaats. De organisatie heeft in haar programma ruimte gemaakt voor de beoordeling van de hengsten. Working Equitation is een veelzijdige discipline in de paardensport die z'n oorsprong heeft in Zuid-Europa, vanuit het traditionele werken met runderen. Inmiddels is het wereldwijd een serieuze wedstrijdsport, waarin paard en ruiter in vier verschillende wedstrijdonderdelen hun niveau van dressuurafrichting tonen, deels in combinatie met praktijkgerichte hindernissen. Een bezoek aan de eindbeoordeling is wellicht een aardige gelegenheid om kennis te maken met deze relatief nieuwe discipline in de hippische sport. Voor meer informatie: www.workingequitationholland.nl of via deze link het artikel van Janna Kroes over Sophie Timmer die haar Friese paard uitbrengt in deze discipline (Phryso van augustus 2016). 

6 november Bijna alleen nog driejarigen in het CO
Een observatie gisteren van de jury heeft er toe geleid, dat toch nog twee hengsten zijn afgevallen voor deelname aan de eindbeoordeling: Keije (Dries 421 x Feitse 293) en Tarok Ellemose (Anders 451 x Anton 343). Keije begon twee weken later, bij de nalevering, aan het Centraal onderzoek. Dit betekende dat hij nog een beoordeling met gastruiter 'tegoed' had. Deze vond gisteren plaats en had als resultaat dat de hengst op advies van de jury is teruggetrokken. Tarok mag volgend jaar opnieuw deelnemen aan het CO. Het verrichtingsbeeld was nu in de ogen van de jury nog niet toereikend, maar bood, mede gezien de jeugdigheid van de hengst, voldoende perspectief om de hengst volgend jaar een nieuwe kans te gunnen. Dit besluit is ook mede ingegeven door de afstamming van de hengst (waaronder z'n verwantschapspercentage). 

Met het vertrek van de 6-jarige Keije, betekent dit dat er inmiddels bijna alleen nog driejarige hengsten deel uitmaken van het onderzoek. Dit ondanks het feit dat de oorspronkelijke lijst van deelnemers voor een aanzienlijk deel uit oudere hengsten bestond. In voorgaande jaren is dit beeld ook wel eens anders geweest en was dit aanleiding voor discussie, om de hengsten op oudere leeftijd te selecteren. Het geeft maar aan dat op basis van een enkel CO geen conclusies getrokken moeten worden. Het huidige beleid waarin zowel ruimte is voor driejarige- als oudere hengsten biedt toereikend kansen aan hengsten in verschillende leeftijden en verschillen in mate van laatrijpheid.

 

3 november Eerste observatie voor de menwagen
Vandaag heeft de eerste observatie plaatsgevonden voor de menwagen. Deze observatie is belangrijk voor de besluitvorming over het wel of niet in het onderzoek blijven van de hengsten na de eindbeoordeling in de discipline rijpaard. Vanaf de eerste week zijn de hengsten een dag in de week getraind voor de menwagen.
De observatie vond plaats met een behoorlijk uitgedunde groep hengsten. Naar aanleiding van de observatie van afgelopen dinsdag zijn elf hengsten op advies van de jury uit het onderzoek vertrokken. Van de overgebleven 12 hengsten mag verwacht worden dat ze op zaterdag 11 november de eindbeoordeling zullen lopen. De hengsten die uit het onderzoek teruggetrokken zijn, zijn de volgende:

Thys fan Bartlehiem (Fabe 348 x Karst 362)
Urbanis K. (Andries 415 x Rindert 406)
Victor T.T. (Aarnold 471 x Beart 411)
Ulrik R.S. fan Top en Twel (Alwin 469 x Brandus 345)
Teunis van Hilberalti (Bartele 472 x Rindert 406)
Thomas T. (Aarnold 471 x Beart 411)
Tjibbe fan de Groenesteegh (Bartele 472 x Doaitsen 420)
Tjabe van de Demo Stables (Tsjalle 454 x Theunis 332)
Rinse H. (Norbert 444 x Felle 422)
Seiko van de Demo Stables (Thorben 466 x Tsjalke 397)
Redbad fan Egypte (Tjalbert 460 x Anton 343)

Ten aanzien van de hengst Teunis van Hilberalti heeft de jury besloten dat hij volgend jaar opnieuw mag instromen.

31 oktober Derde observatie met gastruiters
Dinsdag heeft de derde observatie met gastruiters plaats gevonden. Dit betekent dat alle drie de gastruiters de hengsten gereden hebben en hun bevindingen hebben gerapporteerd aan de jury. Tijdens de derde observatie worden de eigenaren van de hengsten door de jury bijgepraat. Dit houdt tevens in dat de jury een advies geeft over of deelname aan de eindbeoordeling (11 november) zinvol is. Uiteraard besluit de eigenaar zelf of een hengst wel of niet deelneemt aan de eindbeoordeling. Over dit advies wordt door het KFPS niet nader gecorrespondeerd. Op het moment dat alle eigenaren hierover een besluit hebben genomen, zal in deze blog vermeld worden welke hengsten het onderzoek hebben verlaten.

Dinsdag werd de observatiedag gevolgd door 25 Jong KFPS-ers. Hun activiteit bestond uit een toelichting van trainingsleider Koos Naber, juryvoorzitter Harrie Draaijer en directeur Ids Hellinga over het selectiebeleid. Daarnaast kregen ze de opdracht mee om basis van de presentatie van de hengsten en uitgebreide stamboominformatie, zelf een keuze te maken welke vijf hengsten ze vinden dat goedgekeurd kunnen worden. Voor de beste voorspeller werd een prijs in het vooruitzicht gesteld.

24 oktober Tweede observatie met gastruiters

Bij de tweede observatie met gastruiters begint het beeld al duidelijkere contouren te krijgen. Gezegd kan worden dat alle hengsten de training op een goede wijze hebben opgepakt. Duidelijk is ook dat de ene hengst meer progressie boekt dan de andere. Volgende week, tijdens de derde observatie met gastruiters, zullen de eigenaren van de hengsten bijgepraat worden over de voortgang van de hengsten. Dit bijpraten kan inhouden, dat een eigenaar geadviseerd wordt een hengst geen examen te laten doen. Voor de twijfelgevallen, zal ook de presentatie voor de menwagen, op vrijdag 3 november een rol gaan spelen. 

 

17 oktober Eerste observatie met gastruiters
Vandaag zijn de hengsten voor het eerste gepresenteerd door de gastruiters. De bevindingen van de gastruiters zijn een belangrijk onderdeel bij de uiteindelijke beoordeling van een hengst. In totaal worden de hengsten drie keer door gastruiters gereden, waarbij alle drie de keren een andere ruiter de hengst rijdt. Dit jaar zijn Hergen van Hall, Krista Lensing en Femke Beljon.

Bij de nalevering is de hengst Sake (Sipke 450 x Jasper 366) opnieuw afgewezen en is Kije (Dries 421 x Feitse 293) het onderzoek gestart.

 

 

12 oktober Rudmer van Oostenburg naar huis

Het onderzoek voor de hengst Rudmer van Oostenburg is beëindigd. Op advies van de jury is de hengst door de eigenaar opgehaald.

De eerste week van het CO is prima verlopen. Naast de training zijn de hengsten nog nader door de dierenartsen bekeken. Waar bij de aanlevering reeds een veterinaire keuring heeft plaatsgevonden, vindt in de eerste week nog een gebitscontrole plaats, wordt er een mestonderzoek gedaan en worden de hengsten gecontroleerd op cornage.

 

10 oktober Status van de gekwalificeerde hengsten

Zoals bekend zijn er ten aanzien van deelname aan het CO meerdere wegen die naar Rome leiden. Daarnaast zijn er ook in het voortraject hengsten afgevallen. In de meeste gevallen betreft dit hengsten die door de eigenaar op advies van de jury zijn afgemeld. De drie instructiedagen zijn primair bedoeld om de paarden beter en uniformer aan het CO te laten beginnen. In de gevallen waar de paarden niet toereikend trainbaar zijn of tekortkomingen laten zien, waarbij niet verwacht mag worden dat dit beeld gedurende het onderzoek zal verbeteren, zal de jury de eigenaar een negatief advies geven. Het besluit hiertoe ligt echter bij de eigenaar. In het onderstaande schema is de status weergegeven van alle aangewezen hengsten.

Cat hengst vader moedersv. herkomst status
1 Tarok Ellemose Anders 451 Anton 343 HK 2017 CO 2017
2 Versace birkemose Norbert 444 Jasper 366 HK 2017 CO 2017
3 Tjonger L. Epke 474 Onne 376 HK 2017 afgemeld
4 Thys fân Bartlehiem Fabe 348 Karst 362 HK 2017 CO 2017
5 Thijmen van 't Glinde peerd Tsjalle 454 Harmen 424 HK 2017 CO 2017
6 Urbanis K. Andries 415 Rindert 406 HK 2017 CO 2017
7 Victor T.T Aarnold 471 Beart 411 nakeuring 17 CO 2017
8 Tjeerd van Diphoorn Alke 468 Folkert 353 HK 2017 CO 2017
9 Ulrik R.S. fan Top en Twel Alwin 469 Brandus 345 HK 2017 CO 2017
10 Teunis van Hilberalti Bartele 472 Rindert 406 HK 2017 CO 2017
11 Timo van de Zunne. Alwin 469 Loadewyk 431 HK 2017 CO 2017
12 Tjeerd van gorsveld Onne 376 Beart 411 HK 2017 afgemeld
13 Tys H Uldrik 457 Fridse 423 HK 2017 CO 2017
14 Tinus Tsjalle 454 Sjaard 320 HK 2017 afgemeld
15 Tjibbe van stal Zadelhoff Bartele 472 Dries 421 HK 2017 CO 2017
16 Vorst van de Heemstede Beart 411 Ids 300 HK 2017 afgemeld
17 Thomas T. Aarnold 471 Beart 411 herkansing ABFP CO 2017
18 Theun fan Henswoude Jisse 433 Heinse 354 HK 2017 CO 2018
19 Uzes van de Noeste Hoeve Aarnold 471 Norbert 444 HK 2017 afgemeld
20 Tjibbe fan de Groenesteegh Bartele 472 Doaitsen 420 HK 2017 CO 2017
21 Tizian fan Ass Epke 474 Brandus 345 HK 2017 CO 2017
22 Tjabe van de Demro stables Tsjalle 454 Teunis 332 HK 2017 CO 2017
23 Robyn O. Alwin 469 Beart 411 HK 2016 CO 2017
24 Sake Sipke 450 Jasper 366 HK 2017 uitgest. aanl.
25 Rudmer fan Oostenburg Tsjalle 454 Fridse 423 HK 2016 CO 2017
26 Romke van Bielefeld Alwin 469 Adel 357 HK 2016 afgemeld
27 Quirein van 't Glinde peerd Dries 421 Maurus 441 HK 2016 afgemeld
28 Rinse H Norbert 444 Felle 422 HK 2017 CO 2017
29 Sander van 't Sonnis Uldrik 457 Doaitsen 420 HK 2016 afgemeld
30 Phryso f. Hyllested Østergaard Norbert 444 Wierd 409 HK 2016 afgemeld
31 Quiten fan Bangazathe Thorben 466 Brandus 345 HK 2016 afgemeld
32 Seiko van de Demro stables Thorben 466 Tsjalke 397 HK 2016 CO 2017
33 Kije Dries 421 Feitse 293 HK 2017 uitgest. aanl.
34 Redbad fan Egypte Tjalbert 460 Anton 343 herkansing CO 2017
35 Tjalbert Reinder 452 Jakob 302 herkansing CO 2017
36 Tsjarp van de Terp Tsjalle 454 Dries 421 herkansing CO 2017
nn Señor v Harmke Alwin 469 Sape 381 HK 2016 teruggetrokken

 

3 oktober Aanlevering

Op 3 oktober zijn 23 hengsten van start gegaan in het verlichtingsonderzoek, dat dit jaar plaatsvindt in Hippisch Centrum Exloo. Dit is een groter aantal dan de voorgaande jaren. In vergelijking met voorgaande jaren zijn minder hengsten uitgevallen in het voortraject. De hengsten werden tijdens de aanlevering in prima conditie voorgesteld. Twee hengsten konden na het veterinaire onderzoek (nog) niet ingecheckt worden. Deze hengsten mogen tijdens de uitgestelde aanlevering, over twee weken, opnieuw aangeboden worden. Het gaat om de 6-jarige Kije (Dries 421 x Feitse 293) en de 4-jarige Sake (Sipke 450 x Jasper 366).

Tijdens de aanleveringsdag vond tevens de beoordeling plaats van de vier Sporthengsten, voor deelname aan het verkorte hengsten. De Hengstenkeuringsjury wees geen van deze hengsten aan.

Het verloop van het Centraal onderzoek kan verder gevolgd worden op de weblog die binnenkort op de KFPS-site te vinden zal zijn. 

123movies