KFPS Royal Friesian

Nieuws

Stappen gezet in constructieve ledenraadsvergadering

18/11/2017

De agenda van de najaarsvergadering bevatte naast de gebruikelijke huishoudelijke punten weinig inhoudelijke voorstellen. Tijdens regiovergaderingen kwamen mede om deze reden de inspectie (resultaten afgelopen keuringsseizoen) en de fokkerijraad (jaarplan 2018) uitvoerig aan het woord. Het enige voorstel betrof een wijziging in het reglement nakomelingenonderzoek. Hierin is de afrondingstermijn verruimd voor hengsten die in de eerste dekseizoenen relatief weinig merries dekken. Hengsten waarvan op basis van de eerste twee dekseizoenen minder dan 80 nakomelingen geregistreerd worden, krijgen een jaar langer om het nakomelingenonderzoek af te ronden. In plaats van in het zesde dekseizoen, dienen deze hengsten het nakomelingenonderzoek nu in het zevende dekseizoen af te ronden. De Fokkerijraad had voorgesteld om de ‘veeldekkers’ het onderzoek in het vijfde dekseizoen af te laten ronden, maar dit deel van het voorstel ging middels een amendement van tafel. In de praktijk zal dit een wijziging in de marge zijn, omdat het merendeel van de hengsten het nakomelingenonderzoek de laatste jaren reeds in het vijfde dekseizoen afronden.
De begroting, waarin een gering negatief resultaat wordt voorzien, passende in de ‘traditie’ van voorzichtig begroten, werd goedgekeurd. Ten aanzien van de financiën werd nog even stil gestaan bij het voornemen van het nieuwe kabinet om de tarieven van alle paardgerelateerde diensten te belasten met het hoge BTW-tarief. Het KFPS heeft samen met andere stamboeken hiertegen bezwaar gemaakt bij de politiek. Inmiddels zijn door bijna alle fracties kamervragen gesteld over dit onderwerp. Het is nog even afwachten, wat hier (binnenkort) over wordt besloten. Positief nieuws was er over het door het KFPS geïnitieerde Stormruiter-project in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Er zijn 10 maanden voor de start van de reeks voorstellingen al meer dan 30.000 kaarten verkocht.
Vice-voorzitter, Geralt Pots, werd herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar. In de vertrouwenscommissie treden drie nieuwe leden toe: Anouk Glas (Noord- en Zuidholland), Mirella van Leeuwen (Zuid-Nederland) en Aise Bouma (It Fryske Greidhynder).De verrichtingsjury wordt versterkt met Swaen Brink, Gotien Sipsma en Hergen van Hall. Alle drie de nieuwe juryleden hebben het afgelopen jaar meegelopen en zullen het komende jaar in duo’s met de andere verrichtingsjuryleden opgesteld gaan worden. In de herkeuringsjury (hengstenselectie) werd Bart Bax benoemd. De herkeuringsjury bestaat nu net als de hengstenkeuringsjury uit twee inspecteurs en een niet-inspecteur (vanuit de sport).
Roelof Bos rapporteerde namens de commissie, die afgelopen voorjaar in het leven werd geroepen, over de gesprekken die de afgelopen maanden met de verschillende KFPS-geledingen hebben plaatsgevonden. De bevindingen vormen een aanzet voor een kritische blik naar de verenigingsstructuur van het KFPS, het streven naar een gewenste cultuur binnen de vereniging en een aanscherping van de governance (zoals rolvastheid van verschillende KFPS-geledingen). Met name ook de positie en wijze van aansturing van inspectie en jury zal in deze discussie een prominente rol krijgen. De prima sfeer tijdens de ledenraadsvergadering lijkt in ieder geval een goede basis om hier met elkaar de juiste stappen in te gaan zetten.