KFPS Royal Friesian

Nieuws

Hulpmiddelen bij hengstenkeuze via MIJN KFPS

01/02/2018

Hulpmiddelen bij hengstenkeuze via MIJN KFPS

De hengstenkeuze voor uw merrie is een complexe afweging van verschillende factoren. Qua exterieur moet een paring passen, daarnaast spelen inteelt en verwantschap een rol en tevens moeten risicoparingen met het oog op aangeboren aandoeningen uitgesloten worden. De KFPS-website biedt verschillende hulpmiddelen om tot een goede afweging te komen. Een aantal stappen:

1 Compensatie voor exterieur en beweging
In MIJN KFPS kunnen zowel het lineaire scoreformulier als de fokwaarden voor de exterieur- en bewegingskenmerken van uw merrie geraadpleegd worden. Op basis hiervan kunnen drie of vier kenmerken (het in beschouwing nemen van een groot aantal kenmerken wordt afgeraden) geselecteerd worden, waarvoor uw merrie compensatie nodig heeft. In de uitgebreide hengsteninformatie (in het menu fokkerij), kunnen vervolgens hengsten geselecteerd worden, die voor de geselecteerde kenmerken een gewenst verervingsbeeld hebben. Deze hengsten kunnen geselecteerd worden, door minimum fokwaarden voor de betreffende kenmerken in te voeren.

2 Inteelt en verwantschap
In de meeste gevallen zullen meerdere hengsten op basis van exterieur en beweging bij uw merrie passen. Vervolgens is het van belang om te kijken of de specifieke paringen niet leiden tot een te hoog inteeltpercentage. Dit kan in MIJN KFPS berekend worden. Paringen met een inteeltpercentage boven de 5% (binnen 6 generaties) worden afgeraden. Bij de inteeltberekening wordt tevens het verwantschapspercentage van de beoogde paring weergegeven. Bij meerdere passende hengsten, voor exterieur en inteelt, zou het verwantschapspercentage doorslaggevend kunnen zijn. Hierbij is het zo, dat hoe lager de verwantschap, hoe gunstiger het is.

3 Risicoparingen
Het KFPS-beleid is er op gericht dat van alle fokmerries bekend is of ze drager zijn van waterhoofd en dwerggroei. In het geval uw merrie nog niet getest is, raden we aan dit te doen voordat de merrie gedekt wordt. Bij de inteeltberekening in MIJN KFPS, wordt tevens aangegeven of de beoogde paring ‘veilig’ is.

4 Overige aspecten
Naast bovenstaande criteria, zijn er nog een aantal andere aspecten die een rol kunnen spelen. Door sommige fokkers wordt het gebruik van jonge hengsten geprefereerd, terwijl andere fokkers liever voor zekerheid kiezen, door hengsten te kiezen die reeds op basis van nakomelingen zijn goedgekeurd. Andere aspecten zijn, de mate van voorkomen van witte aftekeningen, karakter, etc. 

 

Daarnaast kunt u als naslagwerk fokkerij artikelen van de afgelopen 10 jaar raadplegen in de bibliotheek op www.kfps.nl -> fokkerij