KFPS Royal Friesian

Nieuws

Aandachtspunten keuringsseizoen 2018

16/04/2018

Zoals elk jaar is het afgelopen keuringsseizoen in het najaar uitgebreid geëvalueerd. De winter is gebruikt om verbeteringen door te voeren en alle regels en richtlijnen met betrekking tot keuringen nog eens grondig onder de loep te nemen. Vorig jaar is er in overleg met de fokverenigingen een uniforme procedure voor de kampioenskeuringen op fokdagen overeen gekomen. Dit is goed bevallen en wordt komend seizoen gehandhaafd. Dat geldt ook voor het omdraaien van de rubrieken Veulens en Graadverhoging indien deze in dezelfde keuringsbaan plaatsvinden. Door te beginnen met de stamboekmerries in deze banen vindt er minder stagnatie plaats. Vorig jaar zijn er cijferkaarten voor de rubrieken Graadverhoging en Stermerries en –ruinen geïntroduceerd. Deze worden komend keuringsseizoen wederom uitgedeeld. De cijfers worden tevens meegenomen in de fokwaardenschatting. Er zijn verbeterpunten doorgevoerd bij de Centrale Keuring die weliswaar nog niet allemaal zichtbaar zijn geworden i.v.m. het verplaatsen van de CK naar binnen vanwege de slechte weersomstandigheden (voorgenomen is om de keuringsbanen buiten groter te maken en het hekwerk te vervangen). 

Keuringen
In het kader van doelmatigheid worden de keuringen na de IBOP en de keuring voor alleen stamboekopname geschrapt. Aan het einde van het keuringsseizoen in oktober komt er een extra na- en herkeuring bij voor de paarden van de laatste stamboekkeuring. De keuringen na de ABFP-testen blijven gehandhaafd van januari tot mei als de eerste stamboekkeuring begint. Daarna kunnen paarden op de reguliere keuringen worden aangeboden. Ermelo is als keuringslocatie komen te vervallen, deze stamboekkeuringen worden dit jaar in Nunspeet gehouden.

Veulenbeoordeling
Er wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de beoordeling van de veulens.

Stap aangelijnd
De correlatie tussen de stap als veulen en de stap bij stamboekopname is laag. We denken de stap beter te kunnen beoordelen als de veulens aangelijnd worden voorgesteld in de stap. We hebben hier goede ervaringen mee tijdens de kampioenskeuringen van de veulens. Het is de bedoeling dat de voorbrenger zowel merrie als veulen leidt tijdens het stappen na het opstellen. Daarna kan het veulen los draven. Het is raadzaam dit thuis alvast te oefenen.

‘Ontwikkeling’ wordt ‘Beenwerk’
Beenwerk is een belangrijk kenmerk met betrekking tot het gebruik en de duurzaamheid. We namen dit onderdeel bij de veulens tot nu toe alleen mee in het cijfer voor de bouw. Dit is niet langer bevredigend. Ook willen we de beoordeling van veulens graag zoveel mogelijk gelijktrekken met de beoordeling van oudere paarden zodat we beter kunnen vergelijken. Daarom is besloten dat het cijfer voor ontwikkeling vervalt. Hiervoor in de plaats wordt het kenmerk beenwerk becijferd. Ontwikkeling en hoogbenigheid worden meegenomen in het cijfer voor de bouw. Aangezien veulens nog volop in de groei zijn, wordt bij de beoordeling van het beenwerk hoofdzakelijk gekeken naar de correctheid van het voorbeen (met uitersten frans en toontredend), de stand van het achterbeen (met uitersten sabelbenig en recht) en de hardheid van het beenwerk.

Beweging telt dubbel
Om de kwaliteit van de beweging meer tot uitdrukking te laten komen in de primering, tellen de stap en draf bij de veulens voortaan net als bij de oudere paarden dubbel mee ten opzichte van de exterieurcijfers (rastype, bouw, beenwerk). De bewegingseisen komen hierbij te vervallen.

Primering
De primering is afhankelijk van het totale puntenaantal dat wordt behaald voor de vijf kenmerken:
1e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 50 punten
2e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 46 punten en < 50 punten
3e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 40 punten en < 46 punten
geen premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf < 40 punten of als één (of meer) van de vijf kenmerken een 4 is of als twee (of meer) kenmerken een 5 zijn.

App lineair scoren
Het jurykorps gaat dit jaar met een app werken voor het lineair scoren en het verwerken van keuringscijfers. Waar de lineair scores nu nog handmatig op het stamboekkantoor worden verwerkt, kunnen deze middels de app digitaal worden gekoppeld aan het systeem waardoor keuringsresultaten nog sneller beschikbaar zijn.

Interpretatie lineair scoreformulier
Voor een juiste interpretatie van het lineair scoreformulier is het belangrijk te weten dat er gescoord wordt vanuit het rasgemiddelde en niet vanuit het gemiddelde van een bepaald kenmerk. Een score van 25 komt dus overeen met het rasgemiddelde. Soms is dit gelijk aan het gemiddelde van een kenmerk (bijvoorbeeld correctheid voorbeen) maar soms ook niet. Voor het kenmerk romprichting betekent bijvoorbeeld een score van 25 een iets neerwaartse romprichting aangezien het gemiddelde Friese paard heden ten dage nog  iets neerwaarts gebouwd is. Een veel gemaakte interpretatiefout is dat men denkt dat een score van 25 overeenkomt met een exact horizontale romprichting, het midden van de twee uitersten ‘neerwaarts’ en ‘opwaarts’. In dit geval komt een score van 35 overeen met een exact horizontale romprichting, de scores 40 en 45 zijn voor een opwaartse romprichting. De gewenste scores per kenmerk worden aangegeven door de grijze vlakjes.

Correctheid stand achterbeen
Het achterbeen van het Friese paard wordt steeds meer sabelbenig. Het lineaire kenmerk Stand achterbeen is het enige kenmerk dat een negatieve (ongunstige) trend laat zien. Een sabelbenig of krom achterbeen is ongewenst i.v.m. gebruik (minder kracht ontwikkelen) en duurzaamheid (meer kans op slijtage). Dit geldt ook voor een recht achterbeen. Het is nodig om strenger te selecteren op kromheid (en rechtheid) van het achterbeen. De stand van het achterbeen krijgt daarom een grotere waarde binnen het samengestelde cijfer voor beenwerk. Alleen dan komt een te sabelbenig of te recht achterbeen voldoende tot uitdrukking in de waardering van het paard en dus de fokwaarden voor hengsten die sabelbenig of recht beenwerk vererven. Een uitpuiling aan de achterzijde van het pijpbeen net onder het spronggewricht is ongewenst, zeker als dit in combinatie met een sabelbenig achterbeen voorkomt.

Contact
Mochten er vragen zijn of zaken die u wilt bespreken, dan is de inspectie te bereiken via het mailadres inspectie@kfps.nl.
De inspectie wenst u veel succes en plezier toe het komende keuringsseizoen!