KFPS Royal Friesian

Nieuws

Weblog Centraal onderzoek

18/09/2018

Op 18 september zijn 15 hengsten van start gegaan in het Centraal onderzoek bij Hippisch Centrum Exloo. In deze weblog wordt geïnformeerd over de voortgang in het verrichtingsonderzoekonderzoek

Beoordelingsschema Centraal onderzoek 2018 (restant)
vrijdag 16 november   9.00 observatie met gastmenners
zaterdag 24 november 10.00 eindbeoordeling aangespannen disciplines

 

19 november: de laatste week
De zes overgebleven hengsten zijn hun laatste week van het CO ingegaan. Ze zijn in de afgelopen weken getraind door het vast duo menners Ito Werkman en Udo de Haan. Ook in de eerste 6 weken, waarin het voornamelijk draait om de dressuuraanleg, zijn de hengsten wekelijks voor de wagen getraind. Twee keer zijn de hengsten gereden door de gastmenners Henk Hammers en Harry van Middelaar. Het is de verwachting dat alle zes de hengsten zaterdag de eindbeoordeling zullen lopen in de disciplines menpaard en tuigpaard.
De eindbeoordelingsdag begint zaterdag om 10.00 en het programma is aangevuld met diverse aangespannen rubrieken.
Het programma:
 

Tijd

Rubriek

Locatie

10.00 uur

Tuigen Centraal Onderzoek hengsten

Outdoor

11.00 uur

KFPS sportcompetitie merries

Indoor

11.15 uur

Tuigen Hippiade kampioenschap damesklasse

Indoor

11.40 uur

KFPS sportcompetitie tuigen, hengsten/ruinen, 1e groep

Indoor

11.55 uur

Pauze

Indoor

12.15 uur

Mennen Centraal Onderzoek hengsten

Indoor

13.00 uur

KFPS sportcompetitie tuigen, hengsten/ruinen, 2e groep

Indoor

13.15 uur

Tuigen Prijs der Besten, regionaal

Indoor

13.35 uur

KFPS sportcompetitie tuigen, young riders

Indoor

13.50 uur

Bekend maken uitslag Centraal Onderzoek

Indoor

 

28 oktober: waarom valt een hengst met 77 punten af?
 
Na het bekendmaken van de uitslag van de eindbeoordeling kregen we de vraag waarom de hengst Wessel fan D' oever niet is doorverwezen. Z'n score van 77 punten was toch acceptabel? 
Bij de besluitvorming over het wel of niet doorgaan van een hengst tijdens de eindbeoordeling in de discipline rijpaard (maar ook bij de besluitvorming over goedkeuring) gaat het nadrukkelijk niet alleen om de behaalde score in het Centraal onderzoek. Deze afweging is gebaseerd op het totale beeld van een hengst. Het gaat hierbij om een veelheid van criteria: afstamming, exterieur, röntgenologisch onderzoek, spermakwaliteit, veterinaire zaken, karakter, rapportage (gast)ruiters, etc. Uiteraard worden de hengsten in de verschillende stadia getoetst aan minimumeisen, maar dat betekent niet dat ze per definitie voor al deze kenmerken voldoen aan de hoge eisen voor goedkeuring. Binnen deze marge kunnen minder sterke eigenschappen gecompenseerd worden door kenmerken waar een hengst juist in uitblinkt. 

In het geval van Wessel fan D’ oever is het de mening van de jury, dat de (specifieke) tekortkomingen van deze hengst in niet toereikende mate worden gecompenseerd door de op zich zelf acceptabele score van 77 punten. Over deze tekortkomingen communiceert de jury alleen met de eigenaren. Dit vindt overigens niet alleen plaats bij de bekendmaking van de uitslag, maar gedurende het hele selectietraject vanaf de aanwijzing voor het CO.

 

27 oktober: 6 hengsten doorverwezen bij eindbeoordeling in de discipline rijpaard
Zes van de tien nog overgebleven hengsten in het Centraal onderzoek zijn zaterdag door de jury aangewezen voor het tweede deel van het Centraal onderzoek in de aangespannen disciplines. Het royaal opgekomen publiek was er getuige van dat de zesjarige Milan fân Stal Bellefleur met 86 punten de hoogste score behaalde in dit gezelschap, ondanks het feit dat de jury van een oudere hengst ook meer vraagt en meer verwacht. In zowel de dressuur- als tuigpaardensport heeft hij zich inmiddels al nadrukkelijk getoond, hetgeen hem het sportpredicaat opgeleverd heeft. Met z'n afstamming, Norbert 444 x Beart 411 zal hij niet kunnen bijdragen tot bloedspreiding. Die mogelijkheid geeft 'Deen' Tarok Ellemose, met Anders 451 als vader en z'n afstamming zonder Reitse 272 (en dus ook Jasper 366), Feitse 293 en Leffert 306, wellicht wel. Daarnaast liet hij met 80.5 ook een verdienstelijke verrichting zien. Denemarken laat als fokkerijland sowieso van zich spreken. Want ook Yme fan Hyllested Østergaard is van Deense origine. De Tsjalle 454-zoon had al sinds de Hengstenkeuring een brede schare fans achter zich en liet in Exloo een mooie verrichting zien. Opvallend sterk is de naar Zuid-Afrika vertrokken Hette 481 in dit CO vertegenwoordigd. Twee van zijn drie aan de eindbeoordeling deelnemende zonen, Wardy en Wullem van de Meikade zetten het verrichtingsonderzoek voort. De op een na hoogste score was voor Teunis van Hilberalti. Deze Bartele 472-zoon stamt via een stermerrie van Rindert 406 en een Model Sport en Preferente Fabe 348-dochter af van Setske F., de beroemde moeder van Beart 411.

Het vervolg van het CO is te volgen via de Weblog op de KFPS-site.

Hengst afstamming stap draf galop bal./houding souplesse schakelen impuls totaal
3 Wardy* Hette 481 x Goffert 369 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 82,0
4 Wullem van de Meikade* Hette 481 x Folkert 353 7,5 7,0 7,5 6,5 8,0 7,0 7,5 79,5
6 Ypke Ven Bartele 472 x Sytse 385 5,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 7,0 69,0
7 Yme fan Hyllested-Østergaard* Tsjalle 454 x Bente 412 6,5 7,5 8,0 7,5 7,0 7,0 8,0 81,0
12 Wessel fan D' oever Hette 481 x Jerke 434 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 7,5 77,0
16 Tarok Ellemose* Anders 451 x Anton 343 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 80,5
21 Teunis van Hilberalti* Bartele 472 x Rindert 406 6,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 83,5
23 Theun fan Henswoude Jisse 433 x Heinse 354 5,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 73,5
26 Milan fân Stal Bellefleur* Norbert 444 x Beart 411 6,5 8,0 8,5 8,0 7,5 8,0 8,5 86,0
27 Zorro T. van Sessing Bartele 472 x Meinse 439 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 73,0
 

* aangewezen voor 2e deel  CO

 

19 oktober: observatie voor de wagen | nog een hengst valt af
Vrijdag heeft de eerste observatie voor de wagen plaatsgevonden. Met deze observatie krijgt de jury een eerste indruk over de aanleg als men- en tuigpaard. Deze observatie speelt mede een rol bij de besluitvorming tijdens de eindbeoordeling onder het zadel van volgende week zaterdag. Het voorkomt dat talentrijke men-en/of tuigpaarden vroegtijdig uit het onderzoek vertrekken, omdat ze zich onder het zadel niet in toereikende mate positief hebben onderscheiden.
De observatie van vrijdag was mede aanleiding dat de hengst Tjeerd van Diphoorn op advies van de jury door de eigenaar is teruggetrokken. Vorig jaar strandde Tjeerd tijdens het zadelexamen. Ondermeer door z'n winst in de Friesian Talent Cup en z'n presentatie tijdens de herkansing, kreeg Tjeerd opnieuw een uitnodiging.
Met het vertrek van Tjeerd van Diphoorn zijn er nog 10 hengsten over. Het is de verwachting dat deze 10 hengsten volgende week zaterdag de eindbeoordeling zullen lopen.

16 oktober: tweede observatie met gastruiters | eigenaren bijgepraat
Vandaag zijn de hengsten voor de tweede keer gereden door de beide gastruiters. Bij deze beoordeling is het tevens gebruikelijk dat de eigenaren van de hengsten over de voortgang van de hengsten worden bijgepraat. Voor een tweetal hengsten was dit voor de eigenaren aanleiding om ze terug te trekken. Het gaat om Yalke van 'n Elsmos (Alke 468 x Beart 411 en Tymen K. (Epke 474 x Wikke 404). Dit betekent dat er nog 11 hengsten in de race zijn om zaterdag over een week deel te nemen aan het eidexamen als rijpaard. Dit zal mede afhangen van de presentatie van de hengsten voor de concourswagen, aanstaande vrijdag.  

9 oktober: eerste observatie met gastruiters
Dinsdag heeft de tweede observatie van de hengsten plaatsgevonden. Waar vorige week de hengsten zijn gepresenteerd door de CO-ruiters, zijn de hengsten nu gereden door de gastruiters Hergen van Hall en Femke Beljon. Het geeft de jury een goede indruk in hoe de hengsten zich ontwikkelen en daarnaast leveren de gastruiters belangrijke informatie over hoe de hengsten in het rijden aanvoelen.
Twee hengsten zijn door de eigenaren uit het onderzoek teruggetrokken. Het gaat om Timo fân it Pompeblêd en Wiard fan Marije Z. Door de jaren heen is er naar gestreefd, dat de jury tijdens het onderzoek meer met de eigenaren communiceert. Hierdoor ontstaat de eigenaren ook steeds meer een eigen afweging maken of het zinvol is een hengst door te laten lopen in het CO.

 

3 oktober: rol exterieur bij aanlevering
Vanuit de Fokkerijraad kwam deze week de vraag, wat nu de rol is van het exterieur van de hengsten bij de aanlevering. En ook uit het veld kwam deze vraag naar voren. Er is kennelijk de indruk ontstaan dat het exterieur een reden kan zijn dat een hengst wordt afgewezen tijdens de aanlevering. Het kan natuurlijk zo zijn dat het exterieur van een hengst zich in negatieve zin heeft ontwikkeld sinds de aanwijzing tijdens de Hengstenkeuring. Dit zal echter zelden de hoofdreden zijn dat een hengst wordt afgewezen. Uiteraard is het wel zo dat de hengsten met een verschil aan 'bagage', in termen van bijvoorbeeld exterieur en afstamming aan het CO beginnen. Hengsten die qua exterieur aan de ondergrens voor deelname zitten, moeten dit in hogere mate compenseren met hun prestaties in het verrichtingsonderzoek. Dit wordt ook door de jury met de eigenaren gecommuniceerd. In de gevallen waar dit er tijdens de instructiedagen of bij het voorrijden tijdens de aanlevering niet in toereikende mate in lijkt te zitten, krijgt de eigenaar een negatief advies voor deelname. Exterieur kan dus een rol spelen, maar is in deze fase zelden de hoofdreden voor een negatief advies of afwijzing.
Tijdens de aanlevering worden de hengsten nog eens opnieuw gepunt voor exterieur. Deze cijfers worden gecommuniceerd naar de eigenaren, zodat de eigenaren ook weten hoe een hengst er qua exterieur voor staat. 

2 oktober: eerste observatie
Dinsdag heeft de eerste observatie van de jury plaatsgevonden. De paarden zijn gepresenteerd door de CO-ruiters Judith Pietersen, Ludo van der Weide en Jacob van der Heide. Na de presentatie hebben zij hun bevindingen gerapporteerd aan de jury. Volgende week dinsdag zal de eerste observatie zijn van gastruiters.
De hengst Wilbert (Michiel 442 x Beart 411) is afgemeld voor de nalevering en zal in 2019 zijn opwachting maken.

18 september aanlevering
Op 18 september zijn 15 hengsten van start gegaan in het Centraal onderzoek. Van de aanvankelijk 32 hengsten op de deelnamelijst, werd voor 8 hengsten door de betreffende eigenaren besloten om ze door te schuiven naar het verrichtingsonderzoek in 2019. 8 hengsten werden door de eigenaar teruggetrokken, op advies van de jury, tijdens de deze zomer gehouden instructiedagen of na het voorrijden tijdens de aanleveringsdag. De hengst Wilbert werd om veterinaire reden niet ingecheckt en krijgt tijdens de nalevering over twee weken nog een kans.

Status van de 32 voor het CO aangewezen hengsten:

Cat# aangewezen Hengst vader MV status
26 HK18 Milan fân Stal Bellefleur Norbert 444 Beart 411
25 HK18 Twix v.d. Terpen Maurits 437 Abel 344 teruggetrokken
18 HK18 Timo fân it Pompeblêd Maurits 437 Feitse 293
24 HK18 Valco van de Demro stables Tsjalle 454 Teunis 332 teruggetrokken
17 HK18 Tûke fan 'e Klaai Bartele 472 Tsjalke 397 teruggetrokken
15 HK18 Tjibbe fan Horp Bartele 472 Teeuwis 389 teruggetrokken
22 HK18 Tornado Oet Oale Kloosterveen Alwin 469 Olrik 383 2019
19 HK18 Tije Joke H Alwin 469 Brandus 345 teruggetrokken
20 HK18 Tymen K Epke 474 Wikke 404
HK18 Yannick fan Dulve Fabe 348 Gjalt 426 2019
HK18 Wilko v.d. Terpen Beart 411 Rindert 406 2019
5 HK18 Wesley Hiske H. Haitse 425 Maurus 441 teruggetrokken
HK18 Zweitse fan Pier's-Hiem Loadewyk 431 Beart 411 2019
9 HK18 Wilbert Michiel 442 Beart 411 nalevering
14 HK18 Ward fan StarKing Thorben 466 Jasper 366 teruggetrokken
HK18 Willem E fan de Iepene Hikke Thorben 466 Doeke 287 2019
13 HK18 Wer ien w Tsjalle 454 Tsjerk 328 2019
10 HK18 Wiard van marije z. Tsjalle 454 Jasper 366
8 Herkeur18 Ymte fan Wettersicht Tsjalle 454 Harmen 424 terugetrokken
7 HK18 Yme fan Hyllested-Østergaard Tsjalle 454 Bente 412
1 HK18 Wâte van de lits Wimer 461 Haitse 425 2019
11 HK18 Yalke van 'n Elsmos Alke 468 Beart 411
6 HK18 Ypke Ven Bartele 472 Sytse 385
12 HK18 Wessel fan D' oever Hette 481 Jerke 434
4 ABFP Wullem van de Meikade Hette 481 Folkert 353
3 HK18 Wardy Hette 481 Goffert 369
27 Herkans Zorro T. van Sessing Bartele 472 Meinse 439
28 Herkans Wander van de Hulsthof Hette 481 Tjalbert 460 2019
30 Herkans Tjeerd van Diphoorn Alke 468 Folkert 353
16 CO17 Tarok Ellemose Anders 451 Anton 343
21 CO17 Teunis van Hilberalti Bartele 472 Rindert 406
23 CO17 Theun fan Henswoude Jisse 433 Heinse 354