KFPS Royal Friesian

Nieuws

Gevolgen Corona maatregelen voor het KFPS

08/05/2020

De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus in te dammen heeft de nodige gevolgen voor de KFPS-activiteiten. Middels deze update wil het KFPS haar leden zo goed mogelijk informeren over hoe hierop wordt ingespeeld. Het betreft enerzijds concrete maatregelen, maar ook wordt er geinformeerd over mogelijke scenario’s. Deze laatste zijn onder nadrukkelijk voorbehoud van landelijke maatregelen en hier kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Het KFPS rekent op begrip en medewerking van de leden in deze lastige periode.

Update 8 mei
Door het kabinet zijn woensdag onder voorbehoud een aantal verruimingen ten aanzien van de corona-maatregelen aangekondigd. Of deze versoepelingen er gaan komen is afhankelijk van wat de gevolgen van verruimingen (open gaan van scholen) zijn, die vanaf volgende week van kracht zullen zijn, op de verspreiding van het virus. De versoepelingen houden in dat vanaf 1 juni 30 mensen op een locatie aanwezig mogen zijn en per 1 juli 100 mensen. Uiteraard onder de voorwaarde dat de anderhalve meter afstand gewaarborgd is. In het geval deze versoepeling er gaat komen, zou dit goed nieuws betekenen voor de keuringen en beoordelingen van het KFPS. Het zou het mogelijk maken dat eigenaren van keuringspaarden aanwezig kunnen zijn op de locatiekeuring waar het betreffende paard gekeurd wordt. Verder maakt dit het organiseren van IBOP-beoordelingen weer mogelijk. We zullen volgende week hier data voor publiceren. Daarnaast zal samen met de fokverenigingen gekeken worden naar de mogelijkheden om veulenkeuringen in de maanden juli en augustus te organiseren. De strikte protocollen voor keuringen en beoordelingen zullen op de gewijzigde kabinetsmaatregelen door het KFPS worden afgestemd.

De keuringen op locatie die de afgelopen week hebben plaatsgevonden zijn prima verlopen. Veel dank aan de betreffende trainingsstallen voor de voortreffelijke organisatie. Een compliment ook aan de inzenders voor de bereidheid om de keuring vanaf thuis via de livestream te volgen. En ook dank aan de jury voor de professionele wijze waarop ze de keuringen hebben uitgevoerd en van toelichting hebben voorzien. Het aantal kijkers via de livestream uit binnen- en buitenland lag voortdurend tussen de 400 en 500. De keuringen op locatie zullen (in ieder geval) tot 20 augustus de stamboekkeuringen en fokdagen gaan vervangen. De planning hiervoor zal binnenkort gepubliceerd gaan worden, zodat paarden hiervoor via MijnKFPS aangemeld kunnen worden. Na 1 september zal gekeken worden of de voor september en oktober geplande (reguliere) stamboek- en veulenkeuringen door zullen gaan.
Vergunnings- en meldingsplichtige evenementen blijven tot 1 september verboden. Of er na 1 september wel evenementen georganiseerd kunnen worden en zoja onder welke voorwaarden, is nog niet bekend. Dit is met name van belang met het oog op de Centrale keuring.
Klik hier voor de voorgaande Corona maatregelen.  

123movies