KFPS Royal Friesian

Nieuws

Gevolgen Corona maatregelen voor het KFPS

14/05/2020

De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus in te dammen heeft de nodige gevolgen voor de KFPS-activiteiten. Middels deze update wil het KFPS haar leden zo goed mogelijk informeren over hoe hierop wordt ingespeeld. Het betreft enerzijds concrete maatregelen, maar ook wordt er geinformeerd over mogelijke scenario’s. Deze laatste zijn onder nadrukkelijk voorbehoud van landelijke maatregelen en hier kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Het KFPS rekent op begrip en medewerking van de leden in deze lastige periode.

Update 14 mei
Deze week is een verzoek vanuit de Koepel Fokkerij (koepelorganisatie voor Nederlandse paarden- en pony stamboeken) door het ministerie gehonoreerd voor het onder strikte voorwaarden kunnen houden van keuringen. Voor het KFPS zijn de voordelen hiervan iets minder groot dan voor andere stamboeken, omdat met de keuringen op locatie reeds voorzien was in een oplossing die voldoet aan de RIVM-maatregelen. Deze versoepeling houdt wel in dat er de mogelijkheid ontstaat dat eigenaren van de keuringspaarden bij de keuringen op locatie aanwezig kunnen zijn. Daarnaast kunnen er weer IBOP’s georganiseerd worden en zullen er vanaf juli, in samenwerking met de fokverenigingen, veulenkeuringen georganiseerd gaan worden. Tevens is het verzoek van de Koepel Fokkerij ingewilligd om het chippen van veulens weer toe te staan.
De huidige stand van zaken op een rijtje:

Keuringen op locatie
Na de succesvol verlopen eerste ronde keuringen op locatie van vorige week, wordt op dit moment volop gewerkt aan de planning voor de komende maanden. De keuringen op locatie van de trainingsstallen zullen in ieder geval tot en met augustus de geplande fokdagen en stamboekkeuringen gaan vervangen. Voor de periode na 1 september blijft de oorspronkelijke planning van stamboek- en veulenkeuringen voorlopig gehandhaafd.

Voor de tweede ronde keuringen op locatie kunnen paarden voor de volgende rubrieken aangemeld gaan worden:

3-jarige en oudere veulenboekmerries
Stamboekmerries voor graadverhoging
Stermerries
Kroonmerries
3-jarige en oudere veulenboek- en ruinenboekruinen
3-jarige en oudere veulenboekhengsten
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het maken van de planning voor deze keuringen. De (voorlopige) planning voor de maand juni zal morgen (15 mei) te vinden zijn onder Startlijsten op de KFPS-site. De planning voor juli en augustus zal spoedig volgen. De bedoeling is dat in een cyclus van 4-6 weken een ronde langs de trainingsstallen georganiseerd zal worden. Via MijnKFPS kunnen paarden voor deze keuringen aangemeld gaan worden. Voordat paarden aangemeld worden voor een keuring, dient hiervoor  door de eigenaar eerst een afspraak gemaakt te worden met de betreffende trainingsstal.

IBOP
Op dit moment wordt gewerkt aan een aangepaste planning van IBOP-beoordelingen. Ook hiervan zal morgen (15 mei) een voorlopige planning onder Startlijsten op de KFPS-site te vinden zijn. De mogelijkheid voor deelname aan de tweeweekse ABFP-test blijft, inclusief het 50% kortingstarief.

Veulenkeuringen
In de maanden juli en augustus zullen in samenwerking met de fokverenigingen veulenkeuringen georganiseerd gaan worden. De planning hiervoor zal binnenkort gemaakt gaan worden. In beginsel zal per fokvereniging de oorspronkelijke fokdagdatum aangehouden worden. De data zullen de komende week op Startlijsten op de KFPS-site te vinden zijn. Tijdens deze veulenkeuringen kunnen de veulens tevens gechipt worden.

Keuringen toegankelijk voor eigenaren maar niet voor publiek
De keuringen op locatie, de IBOP-beoordelingen en de veulenkeuringen zullen waar mogelijk toegankelijk zijn voor de eigenaren. De eigenaren worden gehouden aan een strikt protocol, dat is gebaseerd op de regelgeving van het RIVM. Het is nog niet duidelijk of tijdens alle keuringen eigenaren aanwezig kunnen zijn. Dit is er onder meer van afhankelijk of de betreffende trainingsstal van de lokale overheid hiervoor toestemming krijgt.

Chippen van veulens
Vanaf dit moment is het laten chippen van veulens weer toegestaan. Dit kan gedaan worden door een dierenarts, maar veulens kunnen tevens tijdens de veulenkeuringen, die vanaf juli georganiseerd gaan worden, gechipt worden.

Centrale keuring
Het KFPS streeft ernaar, dat voordat begin juni de tweede ronde keuringen op locatie wordt gestart, er duidelijkheid is over het wel of niet doorgaan van de Centrale keuring. In het geval de Centrale keuring geen doorgang kan vinden, zal de (voorlopig) Kroon- en Modelverklaring tijdens de keuringen op locatie plaatsvinden. De merries die een eerste premie krijgen, worden hiervoor dan na afloop van alle rubrieken opnieuw gepresenteerd.

Pavo Fryso Bokaal
Het wel of niet doorgaan van de Centrale keuring is ook van belang voor de competities voor 4-, 5- en 6-jarige paarden, de Pavo Fryso bokaal. De finales hiervoor vinden altijd tijdens de CK plaats. Op dit moment wordt naar eventuele alternatieven gekeken. Nadere informatie volgt. 

Klik hier voor de voorgaande informatie

123movies