KFPS Royal Friesian

Nieuws

Vervolg keurigen na 1 september

16/07/2020

De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus in te dammen heeft de nodige gevolgen voor de KFPS-activiteiten. Middels deze update wil het KFPS haar leden zo goed mogelijk informeren over hoe hierop wordt ingespeeld. Het betreft enerzijds concrete maatregelen, maar ook wordt er geinformeerd over mogelijke scenario’s. Deze laatste zijn onder nadrukkelijk voorbehoud van landelijke maatregelen en hier kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Het KFPS rekent op begrip en medewerking van de leden in deze lastige periode.

Update 16 juli
Locatiekeuringen
Het KFPS heeft besloten dat er ook na 1 september op de locatie van de trainingsstallen gekeurd zal worden. De werkwijze en keuringsrubrieken waarvoor paarden kunnen worden ingeschreven blijven gelijk. De data en locaties zullen binnenkort gepland en gepubliceerd worden. Dit biedt met name ook mogelijkheden voor zogende Ster- en Kroonmerries.
Stamboekkeuringen
De vier geplande stamboekkeuringen in september en oktober (5 september in Vorden; 22 september in Harich; 26 september in Boxtel en 10 oktober in Nunspeet) blijven op de kalender staan. Deze keuringen staan dan met name open voor veulens. Uiteraard kunnen ook volwassen paarden aangemeld worden, bijvoorbeeld paarden die niet zijn getraind op trainingsstallen. Tevens dienen deze stamboekkeuringen als herkeuring.
Herkeuringen
Voor de paarden die tot en met juli gekeurd zijn, bestaat er de mogelijkheid van herkeuring. Deze herkeuring vindt plaats op 11 augustus in Nunspeet. Gezien de volle keuringskalender en de navenante belasting van het jurycorps kunnen er in deze periode niet op meerdere plaatsen herkeuringen plaatsvinden. In september en oktober zijn er herkeuringen mogelijk tijdens de vier geplande stamboekkeuringen.
Keuringen Ameland en Terschelling
De keuring die gepland stond op Ameland is geannuleerd. De keuring op Terschelling gaat wel gewoon door, zij het dat dit jaar alleen paarden en veulens van het eiland deel kunnen nemen.

Lees hier de voorgaande updates mbt de Corana maatregelen.


123movies