KFPS Royal Friesian

Cursus Beoordelen KFPS

 

Alleen leden van het KFPS en Royal Friesian Friends kunnen zich inschrijven voor de cursussen Beoordelen en Workshops. De cursus laat u kennis maken met alle aspecten van het beoordelen zoals: rassenleer, bouw van het gezonde paard, beenstanden, beengebreken, bewegingsmechanisme, systematisch beoordelen enz.d.m.v. van een nieuw cursusboek met veel foto’s en tekeningen. Ook komt natuurlijk het op tal zetten en het geven van premies aan de orde.

 

Sinds 2019 hebben we een nieuwe opzet voor de cursus Beoordelen gemaakt. Voorheen was er een Beoordelen I die bestond uit theorie en praktijklessen en daarna kon je inschrijven voor Beoordelen II, die alleen bestond uit praktijklessen. De nieuwe cursus bestaat uit vier theorieavonden gevolgd door tien praktijkbijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt ± 2,5 uur. Om succesvol aan de praktijkbijeenkomsten te kunnen meedoen, is basiskennis van het beoordelen van het Friese paard inclusief de terminologie onmisbaar. Tijdens het theoriegedeelte wordt daarom de belangrijkste lesstof uit het rijk ge├»llustreerde cursusboek op een interactieve manier doorgenomen. Per cursus kunnen maximaal 50 cursisten deelnemen aan de theorie-avonden, die niet meer met een examen worden afgesloten.  

 

Na de theorie volgen de tien praktijkbijeenkomsten bij trainingsstallen, hengstenhouders en andere locaties met Friese paarden in de betreffende regio. Voor het praktijkdeel worden groepen van maximaal 15 personen samengesteld. Tijdens dit deel leren de deelnemers stapsgewijs het Friese paard op een systematische manier te beoordelen en de juiste terminologie te hanteren. Aan het einde van de cursus gaat elke deelnemer vier Friese paarden beoordelen, becijferen, primeren en op tal zetten en zijn of haar keuze vervolgens toelichten. De afronding van de cursus bestaat uit een kleine beoordelingscompetitie op de laatste avond. De lestijden zijn van 19.30 - ± 22.00 uur.

 

Regio’s / Locaties

Er kan ingeschreven worden voor de regio’s Friesland, Midden-Nederland, Zuid-Nederland en Noord en Zuid-Holland. Bij een grote groep deelnemers in een regio zullen de theorielessen gezamenlijk worden gevolgd met een maximum van 50 personen. Daarna worden de groepen opgesplitst in een groote van 10-15 personen in de betreffende regio voor de praktijk. Om een nieuwe cursus te kunnen starten dienen er minimaal 12 cursisten deel te nemen.

 

Tarieven

Jong KFPS € 400,00  (< 35 jaar), klik voor meer informatie over Jong KFPS 

KFPS leden € 450,00

Royal Friesian Friend € 495,00

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annet Wouda; annetwouda@kfps.nl.

(werkzaam op maandag en donderdag).

 

Voor opgave graag u complete adresgegevens met lidnummer en mobiel nummer mailen. We zetten u dan op de lijst en houden u op de hoogte. Momenteel staan er voldoende mensen op papier (bijna vol) om een cursus in januari te starten in Friesland. Voor de andere regio's staan er nog niet voldoende mensen op papier om te kunnen starten (min. 12 deelnemers). Onderstaand een indicatie van de startdata; natuurlijk alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen betreffende de Corona en het aantal beschikbare locaties.

 

Regio Noorden                        39 deelnemers op de lijst, start Januari 2021 met 2 of 3 groepen (4x op donderdagavond, 10x op dinsdag- of woensdagavond)

Regio Midden-Nederland        5 deelnemers op de lijst (op een dinsdag of woensdagavond)

Regio Zuid-Nederland             11 deelnemers op de lijst; (waarschijnlijk op een vrijdagavond)

Regio N-Z Holland                  17 deelnemers op de lijst; 1 groep kan starten naar verwachting januari 2021 (op dinsdag- of woensdagavond)