KFPS Royal Friesian

Cursus Beoordelen KFPS

 

Alleen leden van het KFPS en Royal Friesian Friends kunnen zich inschrijven voor de cursussen Beoordelen. De cursus laat u kennis maken met alle aspecten van het beoordelen zoals: rassenleer, bouw van het gezonde paard, beenstanden, beengebreken, bewegingsmechanisme, systematisch beoordelen enz.d.m.v. van een nieuw cursusboek met veel foto’s en tekeningen. Ook komt natuurlijk het op tal zetten en het geven van premies aan de orde.

 

Sinds 2019 hebben we een nieuwe opzet voor de cursus Beoordelen gemaakt. Voorheen was er een Beoordelen I die bestond uit theorie en praktijklessen en daarna kon je inschrijven voor Beoordelen II, die alleen bestond uit praktijklessen. De nieuwe cursus bestaat uit vier theorieavonden gevolgd door tien praktijkbijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt ± 2,5 uur. Om succesvol aan de praktijkbijeenkomsten te kunnen meedoen, is basiskennis van het beoordelen van het Friese paard inclusief de terminologie onmisbaar. Tijdens het theoriegedeelte wordt daarom de belangrijkste lesstof uit het rijk ge├»llustreerde cursusboek op een interactieve manier doorgenomen. Per cursus kunnen maximaal 50 cursisten deelnemen aan de theorie-avonden, die niet meer met een examen worden afgesloten.  

 

Na de theorie volgen de tien praktijkbijeenkomsten bij trainingsstallen, hengstenhouders en andere locaties met Friese paarden in de betreffende regio. Voor het praktijkdeel worden groepen van maximaal 15 personen samengesteld. Tijdens dit deel leren de deelnemers stapsgewijs het Friese paard op een systematische manier te beoordelen en de juiste terminologie te hanteren. Aan het einde van de cursus gaat elke deelnemer vier Friese paarden beoordelen, becijferen, primeren en op tal zetten en zijn of haar keuze vervolgens toelichten. De afronding van de cursus bestaat uit een kleine beoordelingscompetitie op de laatste avond. De lestijden zijn van 19.30 - ± 22.00 uur.

 

Regio’s / Locaties

Er kan ingeschreven worden voor de regio’s Friesland, Midden-Nederland, Zuid-Nederland en Noord en Zuid-Holland. De groepen bestaan uit maximaal 15 cursisten voor de praktijk. Theorie kan in grotere groepen worden gegeven. Om een nieuwe cursus te kunnen starten dienen er minimaal 12 cursisten deel te nemen.

 

Tarieven

Jong KFPS € 400,00  (< 35 jaar), klik voor meer informatie over Jong KFPS 

KFPS leden € 450,00

Royal Friesian Friend € 495,00

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annet Wouda; annetwouda@kfps.nl.

(werkzaam op maandag en donderdag).

 

Voor opgave graag u complete adresgegevens met lidnummer en mobiel nummer mailen. We zetten u dan op de lijst en houden u op de hoogte. Onderstaand een indicatie van de startdata; natuurlijk alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen betreffende de Corona en het aantal beschikbare locaties.

 

CORONA UPDATE 29-7-2021: februar 2022 is er meer bekend over hoe we de cursussen weer op kunnen pakken.  

 

Regio Noorden                        50 deelnemers (4 groepen) op de lijst

                                                Start op zijn vroegst oktober 2022 / januari 2023

                                                ovb 4x op donderdagavond, 10x op woensdagavond praktijk

                                                Nieuwe aanmeldingen kunnen op zijn vroegst januari 2023 starten

 

Regio Midden-Nederland        7 deelnemers op de lijst

                                        Te weinig deelnemers om te kunnen starten

 

Regio Zuid-Nederland             7 deelnemers op de lijst

                                        Te weinig deelnemers om te kunnen starten

                                      

Regio N-Z Holland                  14 deelnemers op de lijst

                                        Start op zijn vroegst oktober 2022

                                                ovb 4x donderdag online, 10x op woensdag praktijk

 

Lessen zijn wekelijks muv vakantie- en feestdagen. Exacte data op te vragen middels annetwouda@kfps.nl

123movies