KFPS Royal Friesian

Cursus Beoordelen KFPS

 

Alleen leden van het KFPS en Royal Friesian Friends kunnen zich inschrijven voor de cursussen Beoordelen. De cursus laat u kennis maken met alle aspecten van het beoordelen zoals: rassenleer, bouw van het gezonde paard, beenstanden, beengebreken, bewegingsmechanisme, systematisch beoordelen enz.d.m.v. van een nieuw cursusboek met veel foto’s en tekeningen. Ook komt natuurlijk het op tal zetten en het geven van premies aan de orde.

 

Sinds 2019 hebben we een nieuwe opzet voor de cursus Beoordelen gemaakt. Voorheen was er een Beoordelen I die bestond uit theorie en praktijklessen en daarna kon je inschrijven voor Beoordelen II, die alleen bestond uit praktijklessen. De nieuwe cursus bestaat uit vier theorieavonden gevolgd door tien praktijkbijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt ± 2,5 uur. Om succesvol aan de praktijkbijeenkomsten te kunnen meedoen, is basiskennis van het beoordelen van het Friese paard inclusief de terminologie onmisbaar. Tijdens het theoriegedeelte wordt daarom de belangrijkste lesstof uit het rijk ge├»llustreerde cursusboek op een interactieve manier doorgenomen. Per cursus kunnen maximaal 50 cursisten deelnemen aan de theorie-avonden, die niet meer met een examen worden afgesloten.  

 

Na de theorie volgen de tien praktijkbijeenkomsten bij trainingsstallen, hengstenhouders en andere locaties met Friese paarden in de betreffende regio. Voor het praktijkdeel worden groepen van maximaal 15 personen samengesteld. Tijdens dit deel leren de deelnemers stapsgewijs het Friese paard op een systematische manier te beoordelen en de juiste terminologie te hanteren. Aan het einde van de cursus gaat elke deelnemer vier Friese paarden beoordelen, becijferen, primeren en op tal zetten en zijn of haar keuze vervolgens toelichten. De afronding van de cursus bestaat uit een kleine beoordelingscompetitie op de laatste avond. De lestijden zijn van 19.30 - ± 22.00 uur.

 

Regio’s / Locaties

Er kan ingeschreven worden voor de regio’s Friesland, Midden-Nederland, Zuid-Nederland en Noord en Zuid-Holland. De groepen bestaan uit maximaal 15 cursisten voor de praktijk. Theorie kan in grotere groepen worden gegeven. Om een nieuwe cursus te kunnen starten dienen er minimaal 12 cursisten deel te nemen.

 

Tarieven

Jong KFPS € 400,00  (< 35 jaar), klik voor meer informatie over Jong KFPS 

KFPS leden € 450,00

Royal Friesian Friend € 495,00

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annet Wouda; annetwouda@kfps.nl.

(werkzaam op maandag en donderdag).

 

Voor opgave graag u complete adresgegevens met lidnummer en mobiel nummer mailen. We zetten u dan op de lijst en houden u op de hoogte. Onderstaand een indicatie van de startdata; natuurlijk alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen betreffende de Corona en het aantal beschikbare locaties.

 

CORONA UPDATE; het plan was om in oktober de cursus van januari op te pakken, dit is niet gelukt door de corona. We doen er alles aan om de nieuwe groep in januari 2021 te laten starten maar we weten niet of dit haalbaar is. Het is denkbaar dat we de 4 theorielessen online gaan doen om toch te kunnen starten.

 

Regio Noorden                        49 deelnemers (4 groepen) op de lijst, nieuwe aanmeldingen kunnen op zijn vroegst oktober 2021 starten

                                                Start 21 Januari 2021 met 2 of 3 groepen

                                                4x op donderdagavond, 10x op woensdagavond praktijk

                                                Nieuwe aanmeldingen kunnen op zijn vroegst oktober 2021 starten

 

Regio Midden-Nederland        7 deelnemers op de lijst

                                        Start op zijn vroegst oktober 2021 op een dinsdag of woensdagavond

 

Regio Zuid-Nederland             12 deelnemers op de lijst

                                        Start donderdag 21-1-2021 met theorie online bij voldoende deelname, praktijk op vrijdagavond

                                                4x donderdag theorie online, 10x op vrijdagavond praktijk

 

Regio N-Z Holland                  14 deelnemers op de lijst

                                        Start donderdag 21-1-2021 online bij voldoende deelname

                                                4x donderdag online, 10x op woensdag praktijk

 

Lessen zijn wekelijks muv vakantie- en feestdagen. Exacte data op te vragen middels annetwouda@kfps.nl