KFPS Royal Friesian
Jaarplan fokkerijraad 2015/2016

 

 
 

 

Onderwerp

Planning

Aangeboren aandoeningen/Genomics

 

Aangeboren aandoeningen

Nadat de DNA-(merkertest) voor waterhoofd en dwerg in gebruik zijn genomen, is in 2014 genetisch onderzoek gestart voor Megaoesophagus, Aortaruptuur en Staart- en maneneczeem. Het is aannemelijk dat deze kenmerken een minder eenvoudige wijze van overerving zullen hebben. De wijze waarop de tests voor selectiedoeleinden kunnen worden toegepast, zal hierdoor ook anders zijn. De FR zal op basis van de onderzoeken voor deze aandoeningen beleid formuleren, op het moment er uitkomsten zijn.

 

Genomic selection

Genomics is een uitstekend instrument om te selecteren tegen aangeboren aandoeningen. De FR zal zich het komende seizoen oriënteren hoe genomics ook voor kenmerken als exterieur, sportaanleg en karakter toegepast kan worden en welke consequenties dit heeft voor het fokprogramma.

 

 

2014-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015

 

Vruchtbaarheid

 

Cryptorchidie

De FR heeft enige jaren een inventarisatie gedaan naar klophengsten. De uitkomst is dat de waarneming als veulen een goede voorspelling is voor cryptorchidie op oudere leeftijd en dat het een redelijke mate van erfelijkheid heeft. Op basis van deze uitkomsten zal de FR beleid ontwikkelen hoe geselecteerd kan worden voor dit kenmerken.

 

Spermakwaliteit

Bij Utrecht Universiteit is een onderzoek uitgezet naar het bevruchtend vermogen van spermacellen met een afwijkende kopkap. Op basis hiervan zou de beoordeling van spermakwaliteit (tbv de hengstenselectie) mogelijk herzien kunnen worden.

 

 

 

 

2014-2015

 

 

 

 

 

 

2014-2015

 

Uithoudingsvermogen

Het een aantal jaren terug uitgevoerde onderzoek naar uithoudingsvermogen op basis van hartslag- en lactaatmeting, heeft niet geleid tot een bruikbare selectieprocedure. De FR kijkt alternatieven, om te komen tot parameters waarvoor geselecteerd kan worden.

 

 

Levensduur

Bij Wageningen Universiteit is een onderzoek uitgezet om een goed kengetal te ontwikkelen voor levensduur. Door het niet volledig terugmelden van datum van overlijden, zal gekeken worden of levensduur gebaseerd kan worden op survival rates. Het voordeel hiervan is tevens dat informatie (over nakomelingen van hengsten) in een eerder stadium beschikbaar komen.

 

 

2014-2015

Karakter

Vastgesteld is dat er te weinig informatie beschikbaar is over de vererving van karakter van de KFPS-hengsten. Vanaf 2013 worden de ABFP-paarden en de CO-hengsten gescoord voor 18 karakter-gerelateerde kenmerken. Na twee jaar zullen de gegevens geanalyseerd worden, om te komen tot een kleiner aantal kenmerken, waarvoor uiteindelijk fokwaarden geschat kunnen worden van hengsten.

 

2014-2015

Digitale bewegingsanalyse

De FR bekijkt systemen die kunnen bijdragen tot een objectieve meting van bewegingseigenschappen, welke verschillende stadia van keuringen en selectie toegepast kunnen worden.

 

 

Inteelt

Het fokkerijbeleid heeft ertoe geleid dat de inteelt binnen de populatie Friese paarden, beneden de daarvoor geldende norm blijft. Het monitoren van inteelt en het finetunen van het beleid blijft desondanks van groot belang. De FR houdt zich hiermee bezig.

 

Keuringssysteem

Keuringen blijven een belangrijk onderdeel voor het verkrijgen van veel fokkerijinformatie. Een grotere deelname aan keuringen wordt derhalve nagestreefd. De FR bekijkt de mogelijkheden hiertoe.