KFPS Royal Friesian
Jaarplan fokkerijraad 2021

 

Onderwerp

Planning

Aangeboren aandoeningen/Genomics

 

Nadat de DNA-(merkertest) voor waterhoofd en dwerg in gebruik zijn genomen, is in 2014 genetisch onderzoek gestart voor Megaoesophagus, Aortaruptuur en Staart- en maneneczeem. De eerste onderzoeken zijn eind 2015 afgerond en hebben nog niet tot een toepasbare test gerealiseerd. Op basis van een GWAS (genomic-wide association) is vastgesteld dat Megaoesophagus en aortaruptuur mogelijk niet een monogenetische wijze van overerving kennen. Vervolgonderzoek ligt in een herhaling van het GWAS-onderzoek op basis van een groter aantal cases & controls.


Het onderzoek wordt in 2021 in samenwerking met Fenway Foudation, University of Kentucky en Dierenkliniek Wolvega vervolgt. Het is de bedoeling dat met nieuw DNA-materiaal op basis van Whole Genome Sequencing een poging te doen de verantwoordelijke mutatie(s) op te sporen, om van daaruit DNA-testen te ontwikkelen of te komen tot genomic fokwaardeschatting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Staart- en maneneczeem

Een GWAS voor staart- en maneneczeem op basis van een groot aantal leiders en controledieren heeft wel tot een markerpanel geleid, maar deze verklaard nu nog niet voldoende de genetische variatie, om te komen tot voldoende betrouwbare (genetische) fokwaarden.

Er is eind 2020 een opdracht verstrekt aan het bedrijf AbacusBio, om literatuurstudie te doen naar de stand van zaken van zogenaamde allergie-testen. Met dergelijke objectieve testen zou de gevoeligheid voor SME bij individuele paarden beter vastgesteld kunnen worden. Ze zijn daarmee toepasbaar voor (phenotype) selectie voor bijvoorbeeld CO-hengsten. Een meer objectieve phenotypering kan tevens de basis zijn van een vergroting op succes bij een nieuw onderzoek op DNA-niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Onderzoek trainingsbelasting Centraal onderzoek

In het Centraal onderzoek van 2020 zal middels hartslag- en lactaatmeting onderzoek gedaan worden naar de aard van de trainingsbelasting. Beoogd wordt, op basis hiervan het trainingsschema te optimaliseren. De gegevens zullen begin 2021 geanalizeerd gaan worden. Op basis hiervan zal onder meer naar het trainingsschema gekeken worden, zowel tijdens het CO als het voortraject.

 

 

2021

Herformulering KFPS-fokdoel

De FR heeft de formulering van het KFPS-fokdoel herzien. Hierin zijn ondermeer het fok- en sportdoel geintegreerd. De nieuwe tekst zal in 2021 besproken worden tijdens de regiovergaderingen.

 

2021

Inteelt

Het fokkerijbeleid heeft ertoe geleid dat de inteelt binnen de populatie Friese paarden, beneden de daarvoor geldende norm blijft. Het monitoren van inteelt en het finetunen van het beleid blijft desondanks van groot belang. De FR houdt zich hiermee bezig.

 

Fokkerijbevordering

1. Onderzoeken fonds voor Embryo-transplantatie/ICSI

De Fokkerijraad zal een voorstel doen voor het komen tot een fonds voor ET/ICSI. Hiermee wordt beoogd, deze voortplantingstechnieken tbv de fokkerij te stimuleren.

2. Later keuringsmoment voor zogende Ster- en Kroonmerries

Al jaren wordt geconstateerd dat een groot aantal merries die tbv promotie naar een hoger predicaat gust worden gehouden. Dit ondanks het jurybeleid om nadrukkelijk rekening te houden met de gezoogde status. Samen met de KFPS-inspectie zal bekeken worden om een mogelijkheid te scheppen om zogende merries later in het seizoen te keuren.

 

 

 

 

2021

Selectie voor duurzaamheid

Duurzaamheid is mede erfelijk bepaald. Het is lastig om hiervoor te selecteren. Het melden van overlijden gebeurd behoorlijk onvolledig. Bovendien komt deze informatie als mosterd na de maaltijd. Gekeken zal worden of het mogelijk is, te werken met survival rates en gecorreleerde kenmerken, om verschillen in vererving van duurzaamheid tussen hengsten in beeld te kunnen brengen. In 2019 is door de WUR een onderzoek gestart, waarvan de uitkomsten in 2020 verwacht worden. Op basis hiervan kan het vervolg bepaald worden.

Dit onderzoek heeft een vervolg gekregen en zal in 2021 geeavalueerd worden.

 

 

 

 

2021

   

 

 

123movies