KFPS Royal Friesian

 

 

 

 

 

 

Sinds eind 2009 kent het KFPS het JongKFPS, een vereniging voor Friezenliefhebbers van 16 tot en met 35 jaar. JongKFPS wil jongeren enthousiast maken voor het Friese paard en hen meer betrekken bij de sport en fokkerij. Daarnaast wil JongKFPS de doorstroom van jongeren naar diverse raden en commissies binnen het KFPS  bevorderen.

JongKFPS probeert dit te bereiken door het organiseren van activiteiten waarbij kennisoverdracht centraal staat. Zowel allerlei fokkerijaspecten als verschillende sportdisciplines zullen hierbij worden belicht. Daarnaast is er de mogelijkheid om actief mee te praten over actuele fokkerijzaken tijdens zogenaamde schaduwvergaderingen.

Kijk voor meer informatie op www.jongkfps.nl 

123movies