KFPS Royal Friesian

 Cultuurkaart

Versterking van het KFPS
In 2019 is er in een gezamenlijk project binnen de geledingen van het KFPS (ledenraad, bestuur, inspectie en de werkorganisatie) gewerkt aan een zienswijze die een versterking van het KFPS beoogt. Onder de thema’s structuur, kader en cultuur zijn speerpunten geformuleerd ter versterking van KFPS, passend in het meerjarenplan van het stamboek.  In de Phryso van november 2019 is een artikel  over dit onderwerp verschenen.

123movies