KFPS Royal Friesian
2017 Leden Friends Niet-leden
(De tarieven zijn verhoogd met 0,6%) (incl. BTW) (incl. BTW) (incl. BTW)
Algemeen
Contributie 2017 (*) € 74,45 €25,00
Contributie 2017 via buitenlandse vereniging (*) € 37,25
Eenmalige entreegeld nieuwe leden € 15,00
Abonnement Phryso 2017 in Nederland - 12 x per jaar (*) (verplicht bij lidmaatschap) € 42,90 € 65,00 €76,40
Abonnement Phryso Friends - 4x per jaar (*) € 0,00 €22,00
Abonnement Phryso 2017 in Europa (*) € 72,85 € 104,85
Abonnement Phryso 2017 buiten Europa (*) € 87,10 € 119,00
Abonnement online portaal 'Mijn KFPS' € 0,00 € 50,00
Aanvraag stalnaam € 71,65
Abonnement stalnaam 2017 € 17,40
Registratie
Afdracht dekgeld € 50,60 € 50,60 € 50,60
Paardenpraktijkonderzoek € 4,00 € 4,00 € 4,00
Registratie Veulens (incl. keuring, chippen en paspoort) (**) € 77,00 € 86,60 € 101,30
Registratie Veulens (incl. keuring en chippen) (**) € 41,35   € 60,70  
Boete te late aangifte veulen € 6,35
Statiegeld stamboekcertificaat (***) € 45,50
Overschrijvingskosten stb papier (koper) € 18,15
Overschrijvingskosten paspoort (koper) € 18,15 € 40,00 € 59,90
Verkoopadministratiekosten veulen/paard (verkoper) € 29,00
Verkoopkosten 3-jarige of oudere Stamboekhengst € 521,50
Duplicaat stamboek papier € 106,00
Duplicaat paspoort € 106,00 € 116,10 € 126,15
Duplicaten van dekbewijzen € 35,55
Aanvragen nieuw stamboek papier € 18,15
Paspoort voor geregistreerde paarden € 59,00 € 70,10 € 81,30
Berekening inteeltpercentage (gratis via 'Mijn KFPS') € 9,40
DNA-onderzoek (afstammingscontrole) per paard € 46,80
Administratiekosten DNA-onderzoek € 33,30
Gentest (waterhoofd, dwerg en vosfactor) € 49,20
DNA-onderzoek (afst.contr.) in combi met gentest € 20,25
Keuringen
Keuringsgeld veulens € 0,00
Keuringsgeld merries, ruinen, vb-hengsten € 54,30
Herkeuring merries, ruinen, vb-hengsten, veulens € 162,85
Keuringsgeld hengsten HK (eerste bez.) € 213,65
Keuringsgeld hengsten HK (tweede bez.) € 113,85
Keuringsgeld hengsten HK (derde bez.) € 113,85
Keuringsgeld stamboekhengsten HK € 103,95
Herkeuring hengsten HK € 213,65
Herkansing hengsten HK € 142,15
Hermeting voor in Stamboek opgenomen paarden € 18,85
Afwezig keuring zonder dierenartsverklaring € 33,85
Boete niet inleveren certificaat op keuring € 64,50
Inschrijfgeld voor opname Stamboekmerrie/stamboekruin € 33,85
Inschrijfgeld voor Stermerrie/sterruin/sterhengst € 66,55
Inschrijfgeld voor Kroonmerrie of Modelmerrie € 66,55
Inschrijfgeld voor Prestatiemoeder € 66,55
Inschrijfgeld voor Sportpredicaat € 66,55
Inschrijfgeld voor Preferente hengst € 66,55
Inschrijfgeld veulenboekhengst met dekvergunning € 260,10
Inschrijfgeld voor opname Stamboekhengst € 623,30
IBOP € 126,90
ABFP-test (7 weekse test) € 1.848,15
ABFP-test (5 weekse test) € 1.478,65
Afstammelingenonderzoek - bijdrage eigenaar deeln. paard € 220,60
Verkort onderzoek € 1.771,25
Centraal Onderzoek, eerste 6 weken € 4.200,35
Centraal Onderzoek, laatste 4 weken € 1.697,20
Centraal Onderzoek, restbedrag na inschrijven stamboek € 1.078,10
Overige
Cursus beoordelen I € 275,00 € 300,00
Cursus beoordelen II € 195,00 € 215,00
KFPS-Marktplaats basisadvertentie € 10,00
KFPS-Marktplaats topadvertentie € 50,00
Administratiekosten oninbare incasso € 7,50 € 7,51 € 7,51
(*) Vanaf 1 juli 50% korting
(**) Keuring alleen voor leden
(***) Statiegeld is een vast tarief, hierover wordt geen inflatiecorrectie toegepast