KFPS Royal Friesian

Het KFPS verwerkt persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we duidelijk en transparant informeren over hoe het KFPS omgaat met persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het KFPS persoonsgegevens?

Het KFPS verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie het KFPS in directe zin een relatie heeft. Dit zijn bijvoorbeeld:

- Leden van de vereniging

- Niet-leden waarvoor diensten worden uitgevoerd

- Donateurs en begunstigers

- Personen van bedrijven waarmee het KFPS een relatie heeft

Waarvoor verwerkt het KFPS persoonsgegevens?

 
I Om een relatie met u aan te kunnen gaan

Om lid te kunnen worden van het KFPS of om als niet-lid een dienst te kunnen afnemen van het KFPS hebben we persoonsgegevens nodig.

II Om diensten te kunnen uitvoeren

Voor de dienstverlening, zoals het verstrekken van documenten, hebben we persoonsgegevens nodig.

III Om informatie te verstrekken

Voor het verstrekken van informatie, zoals bijvoorbeeld de Phryso, e-mail berichten of digitale nieuwsbrieven hebben we persoonsgegevens nodig.

IV Voor de eigen bedrijfsvoering

Voor de bedrijfsvoering van het KFPS, bijvoorbeeld mbt het versturen van facturen, hebben we persoonsgegevens nodig.

V Om wettelijke verplichtingen na te komen

Het KFPS is gehouden aan wettelijke verplichtingen. Deze bestaan bijvoorbeeld om desgevraagd informatie te verstrekken aan de Belanstingsdienst en het verstrekken van paard-, fokker- en eigenaarinformatie ten behoeve van de Nationale Paardendatabase.Voor het nakomen van deze wettelijke verplichtingen heeft het KFPS persoonsgegevens nodig.

Uitwisseling aan derden

Voor sommige activiteiten worden derde partijen ingeschakeld, die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het versturen van de Phryso. Een derde partij zal in een dergelijk geval moeten kunnen aantonen, beveiligingsmaatregelen te hebben genomen om een zorgvuldige gebruik van persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Waar mogelijk wordt dit door het KFPS contractueel vastgelegd met de betreffende derde partij.

Opslag van persoonsgegevens

Alle data inclusief persoonsgegevens worden gehost op beveiligde servers. 

 

 Foto's en video's tijdens KFPS-evenementen

 Tijdens KFPS-evenementen worden foto's en video's gemaakt door hiervoor door het KFPS geaccrediteerde personen. Dit materiaal wordt door het KFPS gebruikt voor haar media: sociale media, website, Phryso, etc.

 

Overige

Het KFPS respecteert de privacy van al haar relatie en gaat op vertrouwelijke wijze om met persoonsgegevens. Het KFPS is in dezen gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het geval u vragen of klachten heeft over het privacybeleid kunt u zich altijd wenden tot het KFPS.

 

 

 

123movies