KFPS Royal Friesian

Het sportpredicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten goede resultaten behalen in de competitiesport. Het sportpredicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de "Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie" (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen van het sportpredicaat. De minimumeisen voor het behalen van het sportpredicaat:

 

- Dressuur: Z1 + 5 x 60%
- Tuigen: categorie Ereklasse en/of open klasse, in één seizoen zes keer geplaatst als prijswinnaar op wedstrijden van het KNHS die voor puntenregistratie in aanmerking komen.

-Mennen (dressuur): ZZ + 5 x 60%

- Mennen (samengesteld): klasse 3 + 10. Men dient zowel bij het KFPS als het KNHS vooraf aan te geven met welk(e) Fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen. Het paard dient ten minste 10 winstpunten in de klasse 3 te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de KNHS is aangemeld.

 

De bovengenoemde eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalden sportprestaties. Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen gesteld worden, ter beoordeling van de KFPS sportraad.

 

U dient bij de aanvraag van het sportpredicaat het stamboekpapier mee te sturen en de bijgevoegde machtiging in te vullen. Tevens dient een resultatenlijst bijgevoegd te worden.

 

Indien een paard reeds in het bezit is van het sportpredicaat en er in een tweede discipline een sportpredicaat wordt aangevraagd, worden hiervoor geen kosten berekend.  

 

Aanvraag formulier sportpredicaat

 

Sport Elite predicaat

 

Het sport Elite predicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten uitzonderlijke resultaten behalen in de competitiesport. Het sportpredicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de "Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie" (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen van het sportpredicaat. De minimumeisen voor het behalen van het sport elite predicaat:

 

- Dressuur: Prix St. George of hoger + 5 x 60% 

- Sportpredicaat behaald in alle drie de disciplines: dressuur, mennen (dressuur) en aangespannen sport (tuigen)

 

Aanvraag formulier sport Elite predicaat